Sterilisering

Alminnelig aldersgrense for sterilisering er 25 år. Personer som er yngre enn 25 år og personer som ikke har full søknadskompetanse, må søke steriliseringsnemnda i fylket.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.08.2022

Søknad om sterilisering bør fylles ut i samråd med lege. Det vil ofte være nødvendig at legen bidrar med medisinske opplysninger. Lege skal også gi opplysninger om inngrepet, risikoen og de medisinske virkninger.

Ett eller flere av følgende vilkår må være oppfylt for å få tillatelse til sterilisering etter søknad:

  1. svangerskap og fødsel for kvinne som søker kan føre til betydelig fare for hennes liv eller for hennes fysiske eller psykiske helse,
  2. omsorg for barn kan sette søkeren i en særlig vanskelig livssituasjon,
  3. det på grunn av arveanlegg hos søkeren er betydelig fare for at barn i tilfelle kan få alvorlig sykdom eller lyte,
  4. søkeren på grunn av sinnslidelse eller psykisk utviklingshemming – eller svekkelse i tilfelle ikke vil kunne dra tilfredsstillende omsorg for barn.

Søknaden må vise hvorfor søker mener at vilkåret er oppfylt.

Dersom søker er under 18 år eller alvorlig sinnslidende eller alvorlig psykisk utviklingshemmet eller alvorlig psykisk svekket, kreves samtykke fra verge.

Begjæring om sterilisering sendes til Statsforvalteren, bruk gjerne funksjonen "Send sikker melding".

Saksbehandlingstid for steriliseringsnemnda er vanligvis inntil to uker fra Statsforvalteren har all nødvendig dokumentasjon. Dersom det er særskilte grunner som gjør at saken haster, bør dette oppgis i søknaden.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.