Kontrollkommisjonene i Vestfold og Telemark

Vestfold har to kontrollkommisjoner i det psykiske helsevernet. Telemark har en. Klage på vedtak som gjelder bruk av tvang i medhold av psykisk helsevernloven skal rettes til kontrollkommisjonen. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.01.2019, Sist endra 13.09.2022

Dersom du ønsker å klage på et vedtak som gjelder tvangsbehandling med legemidler, skal klagen sendes til Statsforvalteren.

Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern i Telemark har ansvar for psykiatriske sykehusavdelinger ved Sykehuset Telemark HF, inkludert sengeposter i Notodden og Seljord som begge tilhører DPS øvre Telemark.

Kontrollkommisjonen har også ansvar for Vitalis Helse Kragerø som er en landsdekkende spesialisthelsetjeneste som tar imot pasienter til døgnbehandling i psykisk helsevern for barn og unge (fra 13 år) og i psykisk helsevern for voksne. Institusjonen er ikke godkjent for innleggelse av pasienter med tvang i henhold til psykisk helsevernloven kapittel 3.

I Vestfold fylke er det to kontrollkommisjoner i det psykiske helsevernet: 

  1. Kontrollkommisjonen for Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse- og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling.
  2. Kontrollkommisjonen for Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse- og rusbehandling, BUPA, Vestfold DPS.

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon. Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist, og ellers bestå av en lege og to andre medlemmer. Alle medlemmene skal ha personlige varamedlemmer.

Det er Statsforvalteren som er delegert ansvaret for å oppnevne medlemmer.

  • Lederne er jurister som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommere.
  • En lege i hver kontrollkommisjon med spesialitet i allmennmedisin og helst lang praksis som lege.
  • To legmedlemmer, hvorav ett medlem må ha vært pasient under psykisk helsevern, nærstående til pasient, eller ha pasientinteresser i stilling eller verv. Det andre medlemmet kan for eksempel ha helse- eller sosialfaglig bakgrunn.
  • Alle medlemmene skal ha personlige varamedlemmer.
  • Medlemmene blir oppnevnt for fire år, og kan gjenoppnevnes en gang.
  • Kommisjonene blir oppnevnt fra januar hvert år.
  • Statsforvalteren skal sikre at rekruttering og oppnevning skjer på en åpen og tillitsvekkende måte, slik at aktuelle kandidater gis anledning til å søke verv i kontrollkommisjonene.
  • Når vi har behov for nye medlemmer i kommisjonene, vil vi lyse ut dette.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.