Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Slik er vi organisert

Oversikt over organisasjonen, ledelse og faggruppeledere. 

Publisert 27.12.2018, Sist endra 27.01.2021

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er organisert i fem fagavdelinger og tre staber. Organisasjonen har ca. 210 medarbeidere. Vi har kontorer i både Tønsberg og Skien. Ledelsen er plassert i Tønsberg. 

Fra desember 2020 er hele organisasjonen med unntak av Oppvekstavdelingen samlet i nye kontorlokaler i Tønsberg sentrum. Oppvekstavdelingen har fortsatt kontorsted i Skien. 

Liste over alle medarbeidere med e-post og telefonnummer finner du her. 

 

Klikk her for større bilde. 

 

Ledelsen

Statsforvalter Per Arne Olsen

Ass. statsforvalter Bernt Lasse Berggreen

 

Landbruksavdelingen

Direktør Helge Nymoen

Assisterende direktør Marita Bruun

Fagsjef matproduksjon og arealbruk: Jon Randby

Fagsjef skog og utmark: Knut Ivar Løken

Fagsjef næringsutvikling og bærekraft: Ingunn Haldorsen Sømme

 

Miljøavdelingen

Direktør Elisabet Rui

Assisterende direktør Grethe Helgås

Fagsjef forurensning: Siv Hege Wang Grøvo

Fagsjef plan: Kristin B. Vindvad

Fagsjef natur: Arne Christian Geving

Faggruppe vann: ledes av assisterende direktør Grethe Helgås

Helse- og omsorgsavdelingen

Direktør og fylkeslege Sigmund Skei

Assisterende direktør Inger Tveit Espeland

Assisterende fylkesleger: Bjørg Klemetsdal, Freddy Normann Dahl, May Trude Johnsen og Mats Foshaug

Fagsjef HSO tilsyn og klagebehandling: Linda Endrestad

Fagsjef rettssikkerhet og tvang: Nils Erik Fjeldvik

Fagsjef HSO utvikling: Merete Lohne

Fagsjef sosial tilsyn, klage og utvikling: Merete Lohne

 

Oppvekstavdelingen

Direktør Kari Evensen

Assisterende direktør Petter Andersen

Fagsjef barnevern: Anne Askvig

Fagsjef barnehage: Selma Hadzic

Fagsjef skole 1 (tilsyn og klagebehandling): Kristine Sti

Fagsjef skole 2 (kompetanse og utvikling): Berit Aarnes

 

Justis- og vergemålsavdelingen

Direktør Per Arne Andreassen

Assisterende direktør Lars Gustavsen

Fagsjef klagebehandling: Mette Biering

Fagsjef vergemål: Gøril Larsen Oterholt

Fagsjef bevilling: Anna Karin Hauge

Fagsjef gravplassmyndighet: Åse Skrøvset

 

Administrasjonsstab

Administrasjonsleder Jan Erik Glad

 

Beredskapsstab

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser

 

Samordningsstab

Fagdirektør Fred Ivar Syrstad