Slik er vi organisert

Oversikt over organisasjonen, ledelse og faggruppeledere. 

Publisert 27.12.2018

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er organisert i fem fagavdelinger og tre staber. Organisasjonen har ca. 190 medarbeidere. Vi har kontorer i både Tønsberg og Skien. Ledelsen er plassert i Tønsberg. 

Fra desember 2020 er hele organisasjonen med unntak av Oppvekstavdelingen samlet i nye kontorlokaler i Tønsberg sentrum. Oppvekstavdelingen har fortsatt kontorsted i Skien. 

 

SFVT 2024.png

 

Ledelsen

Fungerende statsforvalter Fred-Ivar Syrstad

Fungerende statsforvalter Fred-Ivar Syrstad. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Fungerende assisterende statsforvalter Olav Sandlund

Landbruksavdelingen, direktør Olav Sandlund. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Landbruksavdelingen

Direktør Olav Sandlund

Landbruksavdelingen, direktør Olav Sandlund. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Assisterende direktør Ingunn Haldorsen Sømme

Fagsjef skog og utmark: Ingrid Knotten Haugberg

Fagsjef næringsutvikling og bærekraft: Ingunn Haldorsen Sømme

Fagsjef matproduksjon og arealbruk: Hilde Marianne Lien

 

Miljøavdelingen

Direktør: Grethe Helgås

Miljøavdelingen, direktør Grethe Helgås. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark


Assisterende direktør: Hanna Fossen-Thaugland 

Fagsjef forurensning: Siv Hege Wang Grøvo

Fagsjef plan: Astrid Lie Olsen

Fagsjef natur: Arne Christian Geving

Helse- og omsorgsavdelingen

Direktør og fylkeslege Sigmund Skei

Helse- og omsorgsavdelingen, direktør og fylkeslege Sigmund Skei. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Assisterende direktør Inger Tveit Espeland

Assisterende fylkesleger: Bjørg Klemetsdal, Christina Hojem Hofsø, May Trude Johnsen og Mats Foshaug

Fagsjef HOT - faggruppe helse og omsorg tilsyn: Linda Endrestad

Fagsjef HORF - faggruppe helse og omsorg rettighetsklager og førerkort

Fagsjef HORT - faggruppe helse og omsorg rettssikkerhet og tvang: Nils Erik Fjeldvik

Fagsjef SKTU - faggruppe sosial klager, tilsyn og utvikling: Merete Lohne

Fagsjef HOU - faggruppe helse og omsorg utvikling: Randi Askjer 

 

Oppvekstavdelingen

Direktør Kari Evensen

Oppvekstavdelingen, direktør Kari Evensen. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Assisterende direktør Petter Andersen

Fagsjef barnevern: Gunn Helen Vårvik

Fagsjef barnehage: Selma Hadzic

Fagsjef skole: Kristine Sti 

Fagsjef skolemiljø - 9A: Tom Ustgård (fungerende)

 

Justis- og vergemålsavdelingen

Direktør Lars Gustavsen

Assisterende direktør Mette Biering

Fagsjef klagebehandling: Mette Biering

Fagsjef vergemål: Pernille Huseby Aashammer

Fagsjef vergemål - økonomi og regnskap: Gøril Elisabeth L. Oterholt

Fagsjef bevilling: Anna Karin Hauge

Fagsjef gravplassmyndighet: Hege A. Granøe

 

Administrativ enhet

Administrasjonsdirektør Jan Erik Glad

Administrativ enhet, administrasjonsdirektør Jan Erik Glad. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Beredskapsstab

Fylkesberedskapssjef Jan W. Jensen Ruud

Fylkesberedskapssjef Jan W. Jensen Ruud

Statsforvalterens stab

Fungerende assisterende statsforvalter Olav Sandlund

Fagsjef Mats Ø. Willumsen 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.