Slik er vi organisert

Oversikt over organisasjonen, ledelse og faggruppeledere. 

Publisert 27.12.2018, Sist endra 27.01.2021

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er organisert i fem fagavdelinger og tre staber. Organisasjonen har ca. 200 medarbeidere. Vi har kontorer i både Tønsberg og Skien. Ledelsen er plassert i Tønsberg. 

Fra desember 2020 er hele organisasjonen med unntak av Oppvekstavdelingen samlet i nye kontorlokaler i Tønsberg sentrum. Oppvekstavdelingen har fortsatt kontorsted i Skien. 

Liste over alle medarbeidere med e-post og telefonnummer finner du her. 

 

Klikk her for større bilde. 

 

Ledelsen

Statsforvalter Per Arne Olsen

Ass. statsforvalter Fred-Ivar Syrstad

 

Landbruksavdelingen

Fungerende direktør Marita Bruun

Fagsjef matproduksjon og arealbruk: Jon Randby

Fagsjef skog og utmark: Knut Ivar Løken

Fagsjef næringsutvikling og bærekraft: Ingunn Haldorsen Sømme

 

Miljøavdelingen

Fungerende direktør Grethe Helgås

Fagsjef forurensning: Siv Hege Wang Grøvo

Fagsjef plan: Kristin B. Vindvad

Fagsjef natur: Arne Christian Geving

Faggruppe vann: Arne Kjellsen

Helse- og omsorgsavdelingen

Direktør og fylkeslege Sigmund Skei

Assisterende direktør Inger Tveit Espeland

Assisterende fylkesleger: Bjørg Klemetsdal, Christina Hojem Hofsø, May Trude Johnsen og Mats Foshaug

Fagsjef HOT - faggruppe helse og omsorg tilsyn: Linda Endrestad

Fagsjef HORF - faggruppe helse og omsorg rettighetsklager og førerkort: Lisbeth Øverjordet

Fagsjef HORT - faggruppe helse og omsorg rettssikkerhet og tvang: Nils Erik Fjeldvik

Fagsjef SKTU - faggruppe sosial klager, tilsyn og utvikling: Merete Lohne

Fagsjef HOU - faggruppe helse og omsorg utvikling: Elisabeth Holte vikarierer i 50 % stilling for Randi Askjeer(permisjon).

 

Oppvekstavdelingen

Direktør Kari Evensen

Assisterende direktør Petter Andersen

Fagsjef barnevern: Gunn Helen Vårvik

Fagsjef barnehage: Selma Hadzic

Fagsjef skole 1 (tilsyn og klagebehandling): Kristine Sti

Fagsjef skole 2 (kompetanse og utvikling): Berit Aarnes

 

Justis- og vergemålsavdelingen

Direktør Per Arne Andreassen

Assisterende direktør Lars Gustavsen

Fagsjef klagebehandling: Mette Biering

Fagsjef vergemål: Lene Lund

Fagsjef vergemål - økonomi og regnskap: Gøril Elisabeth L. Oterholt

Fagsjef bevilling: Anna Karin Hauge

Fagsjef gravplassmyndighet: Åse Skrøvset

 

Administrasjonsstab

Administrasjonsdirektør Jan Erik Glad

 

Beredskapsstab

Fylkesberedskapssjef Ingvild Aartun

 

Samordningsstab

Fagsjef Mats Ø. Willumsen