Økonomisk rådgjeving

Oppdatert 13.12.2021

Kommunen skal ha tilbod om økonomisk rådgjeving eller gjeldsrådgjeving til innbyggarane sine. Rådgjevingstenesta er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tenesta blir gitt i råd med lov om sosiale tenester. Tenesta er gratis. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar mellom anna å gje opplærings- og kurstilbod til tilsette i kommunane.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 22.04.2020, Sist endra 02.11.2021

Koronasituasjonen og privatøkonomi

Sjølv om det no kjem på plass løysingar som skal hjelpe til at flest mogeleg får ei inntektssikring, vil dagens situasjon truleg føre til at mange får redusert inntekta si. Ein reduksjon av inntekta kan gjere det vanskeleg å dekkje framtidige utgifter.