25.09.2023

Uforsvarlig behandling ved Notodden sykehus

Tre av femten pasienter fikk uforsvarlig behandling i akuttmottaket ved Notodden sykehus, men vi kjenner ikke til at dette har påført disse pasientene noen varig skade. Det viser et tilsyn Statsforvalteren har hatt med akuttmottaket.


25.09.2023

Webinarer om lokalt klimaarbeid høsten 2023

Webinarene gir praktiske tips til hvordan kommuner kan styrke arbeidet med å kutte utslipp av klimagasser og tilpasse seg et klima i endring.


22.09.2023, Oppdatert 22.09.2023

Avslutningskonferanse for eldrereformen Leve hele Livet

Vi inviterer kommunene i Vestfold og Telemark og samarbeidspartnere til en konferanse med fokus på erfaringer og framtidig utviklingsarbeid 8. november 2023 på Quality Grand Hotel i Larvik. 


15.09.2023

Høring - Forlengelse av ferdselsforbud i sjøfuglreservatene

I lys av den alvorlige situasjonen for flere sjøfuglarter, og at forstyrrelser på hekkeplassene påvirker bestandene negativt, ser vi det som aktuelt å forslå at perioden med ferdselsforbud utvides.


12.09.2023

Midlar til utvikling av eit undervisningsopplegg om berekraftig matproduksjon

Landbruks- og matdepartement har løyvd midlar til å utvikla eit undervisningsopplegg til bruk i ungdomsskular og vidaregåande skular. Undervisninga skal handla om korleis maten vår blir produsert, og tek utgangspunkt i nettsida www.bærekraftigmatproduksjon.no


11.09.2023

Fagdag om ungdom og rusforebygging

Forum for psykisk helse- og rusarbeid i Telemark arrangerer en fagdag 1. november 2023 i Ibsenhuset i Skien. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium