Miljø og klima

Oppdatert 03.01.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding


02.02.2023

Verdens våtmarksdag 2. februar 2023

Hvert år feires dagen verden rundt som Verdens våtmarksdag, og det knyttes et tema til markeringen. I år er temaet restaurering.


27.01.2023

Kvotejakt på gaupe i 2023

Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 starter 1. februar med en kvote fra jaktstart på 15 gauper fordelt på fire jaktområder. 


17.01.2023

Nilsbukjerr Avfallsanlegg – Endring av tillatelse etter forurensningsloven

Kragerø kommune søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven ved anlegget på Nilsbukjerr Avfallsanlegg.


16.01.2023

Søknad om utfylling ved Nisser Brygge i Nissedal

Nisser Brygge AS søker om løyve etter forureiningslova til å fylle ut i Nisser for å etablere fritidsbustader.


12.01.2023

Nye regler for betongbransjen

Fra 01.01.23 er det i innført nye regler for betongbransjen jf. nytt kapittel 33 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) om forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Ved akutt forureining, ring 110!

Statsforvaltaren si miljøavdeling gir faglege råd til Kystverket og kommunane om korleis dei skal ta vare på naturen i den akutte situasjonen.

Statsforvaltaren sine oppgåver ved akutt forureining.