Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

11.05.2022

Kartlegging av naturtyper 2022

På vegne av Miljødirektoratet vil det sommeren og høsten 2022 bli gjennomført kartlegging av naturtyper i fylket. Kartleggingen er en langsiktig, nasjonal satsning for å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.


09.05.2022, Endra 09.05.2022

Ramsløk er havnet på rødlista etter for mye plukking

Ramsløk er en populær plante til bruk i matlaging. Kanskje litt for populær, for nå har den havnet på rødlista over arter som kan forsvinne fra norsk natur.


06.05.2022

Søknad om utfylling for Frier Vest – del II i Bamble

Grenland Havn Eiendom søker tillatelse etter forurensningsregelverket til å fylle ut 1 250 000 msprengstein over et areal på 173 000 m2 sjøbunn mellom Asdalstrand og Asdalstangen i Bamble kommune.


06.05.2022

Børsesjø og Skibergfjell får oppgradert informasjon

Behovet for informasjon ved verneområdene er stor. Nylig ble nye skilt til Børsesjø og Skibergfjell naturreservat sendt i trykken.


06.05.2022

Søknad om utfylling utenfor Kirkebukta Brygge i Kragerø

Kirkebukta Utbygging AS søker om tillatelse etter forurensningsregelverket til å fylle ut masser utenfor Kirkebukta Brygge i Kragerø kommune.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Ved akutt forureining, ring 110!

Statsforvaltaren si miljøavdeling gir faglege råd til Kystverket og kommunane om korleis dei skal ta vare på naturen i den akutte situasjonen.

Statsforvaltaren sine oppgåver ved akutt forureining.