Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

06.09.2022

Tillatelse til mudring – Solnes båthavn i Sandefjord kommune

Solnes Båthavn SA har fått tillatelse til mudring i det felles bryggeanlegget i Melsomvik for å øke dypet ved de innerste båtplassene.


06.09.2022

Jakta på ærfugl startar 1. oktober

Her finn du kart som viser kor du har lov til å jakte i Vestfold og Telemark. Frå 2022 er det nokre endringar i reglane.


05.09.2022

Påklager midlertidig forbud mot tiltak for Langøya

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark påklager Holmestrand kommunes vedtak om midlertidig forbud mot tiltak for hele Langøya. Bakgrunnen for klagen er hensynet til ivaretakelse av nasjonale miljøinteresser knyttet til behovet for å opprettholde behandlingskapasitet for farlig avfall.


05.09.2022

Styrket innsats for renere Oslofjord – men langt frem

Innsatsen for å redusere utslipp fra jordbruk og avløp er trappet opp, men det er langt igjen til miljømålene nås for Oslofjorden.


02.09.2022

Oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Malmøya naturreservat

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har meldt oppstart av arbeidet med forvaltningsplan for Malmøya naturreservat i Larvik kommune. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Ved akutt forureining, ring 110!

Statsforvaltaren si miljøavdeling gir faglege råd til Kystverket og kommunane om korleis dei skal ta vare på naturen i den akutte situasjonen.

Statsforvaltaren sine oppgåver ved akutt forureining.