Miljø og klima

Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding


21.06.2024

Nye skogområde verna i Telemark

Regjeringa verna i dag 21. juni 27 nye skogområde i åtte fylke. Av desse ligg åtte område i Telemark.


20.06.2024

Hvor kan jeg telte/sette opp hengekøye?

Du kan, med noen forbehold, sette opp telt i utmark. Det er en del av allemannsretten.


12.06.2024

Forbyr utslipp av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden

Fra og med 1. juli vil regjeringen innføre et forbud mot utslipp av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden.


10.06.2024

Høring av midlertidig forskrift - utvidet jakttid for grågås - deler av Vestfold og Telemark fylker - 2024 - 2027

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark foreslår ny forskrift om utvidet jakttid for grågås fra 21. juli til 9. august for årene fram til og med 2027. Forslag til forskrift ligger ved.


04.06.2024

Søknad om tillatelse til drift av snødeponi på Geitryggen i Skien kommune

Skien kommune har søkt om tillatelse til deponering av snø på Geiteryggen.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel