Rovvilt

Oppdatert 03.01.2023

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 28.02.2023

Kvotejakt på gaupe - 2023

23. februar kl 13.30: Kvotejakta for 2023 er nå stoppet.


Publisert 27.01.2023

Kvotejakt på gaupe i 2023

Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 starter 1. februar med en kvote fra jaktstart på 15 gauper fordelt på fire jaktområder. 


Publisert 28.11.2022

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i 2022 / 2023

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember 2022 og varer til 31. mai 2023 eller til kvotene er fylt.


Publisert 31.05.2022

Tillatelse til skadefelling av én ulv

Fellingsområdet er avgrenset til Seljord, Vinje, Tokke, Kviteseid, Fyresdal og Nissedal kommuner.


Publisert 27.01.2022

Kvotejakt på gaupe starter 1. februar

Fra jaktstart er det tildelt en kvote på 22 gauper fordelt på fire jaktområder i regionen 2, som omfattes av de tidligere fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder.


Publisert 26.11.2021

Kvotejakt på gaupe i 2022

Rovviltnemnda i region 2 vedtok ei kvote for jakt på gaupe på totalt 24 dyr i møte den 18. november. 


Publisert 26.11.2021

Lisensfelling av ulv utanfor ulvesona i 2021/2022

Lisensfelling av ulv utanfor ulvesona er frå 1. desember 2020 til 31. mai 2021 eller til kvota er fylt. 


Publisert 04.10.2021

Erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt

Frist for å søke om erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt er 1. november 2021.


Publisert 27.01.2021

Kvotejakt på gaupe i 2021

Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 startar 1. februar. Frå jaktstart er det tildelt ein kvote på 28 gauper som er fordelte på fire jaktområde i regionen.


Publisert 25.11.2020

Lisensfelling av ulv utanfor ulvesona i 2020/2021

Lisensfelling av ulv utanfor ulvesona er frå 1. desember 2020 til 31. mai 2021 eller til kvota er fylt. 


Kontakt oss

Fagsjef Natur:
Arne Christian Geving
Telefon 33 37 23 51 / 90 04 39 15

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no


All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding