Rovvilt

Oppdatert 03.01.2023

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 18.08.2023

Lisensfelling av jerv fra 20. august

Lisensfelling av jerv startet 20. august. For region 2 er kvoten på to jerv (felles for hele regionen). 


Publisert 28.02.2023

Kvotejakt på gaupe - 2023

23. februar kl 13.30: Kvotejakta for 2023 er nå stoppet.


Publisert 27.01.2023

Kvotejakt på gaupe i 2023

Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 starter 1. februar med en kvote fra jaktstart på 15 gauper fordelt på fire jaktområder. 


Publisert 28.11.2022

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i 2022 / 2023

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember 2022 og varer til 31. mai 2023 eller til kvotene er fylt.


Publisert 31.05.2022

Tillatelse til skadefelling av én ulv

Fellingsområdet er avgrenset til Seljord, Vinje, Tokke, Kviteseid, Fyresdal og Nissedal kommuner.


Publisert 27.01.2022

Kvotejakt på gaupe starter 1. februar

Fra jaktstart er det tildelt en kvote på 22 gauper fordelt på fire jaktområder i regionen 2, som omfattes av de tidligere fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder.


Publisert 26.11.2021

Kvotejakt på gaupe i 2022

Rovviltnemnda i region 2 vedtok ei kvote for jakt på gaupe på totalt 24 dyr i møte den 18. november. 


Publisert 26.11.2021

Lisensfelling av ulv utanfor ulvesona i 2021/2022

Lisensfelling av ulv utanfor ulvesona er frå 1. desember 2020 til 31. mai 2021 eller til kvota er fylt. 


Publisert 04.10.2021

Erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt

Frist for å søke om erstatning for tap av husdyr til freda rovvilt er 1. november 2021.


Publisert 27.01.2021

Kvotejakt på gaupe i 2021

Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 startar 1. februar. Frå jaktstart er det tildelt ein kvote på 28 gauper som er fordelte på fire jaktområde i regionen.


Kontakt oss

Fagsjef Natur:
Arne Christian Geving
Telefon 33 37 23 51 / 90 04 39 15

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no


All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding