Tillatelse til skadefelling av en skadegjørende ulv

Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Ut fra hensynet til beitedyr, områdets betydning som beitemark og spesielt det videre skadepotesialet, anser Statsforvalteren at det beste tiltaket for å forhindre skader er at det iverksettes fellingsforsøk på ulven.

Publisert 03.07.2024

Statsforvalteren gir tillatelse til skadefelling av én (1) ulv i tidsrommet 2. juli 2024 kl. 16:30 til 12. juli 2024 kl. 17:00 med vilkår som går frem av vedlagte  brev. Lenke ligger under "Dokumenter".

Fellingstillatelsen gis til Øvre Eiker kommune som er administrativt ansvarlig under fellingsforsøket med regional fellingsleder Haakon F. Borgen som ansvarlig for gjennomføringen. Fellingsområdet er avgrenset til de seks kommunene Skien, Siljan, Notodden, Midt-Telemark, Nome og Drangedal.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no


All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding 

Telefon til vårt sentralbord:  33 37 10 00