Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

06.12.2022

Endring av tillatelse etter forurensningsloven – BilMeta AS

Statsforvalteren har etter søknad, endret tillatelse etter forurensningsloven for BilMeta AS sitt behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i Sandefjord kommune.


05.12.2022

Kommunene sin håndtering av overskuddssnø

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har ført tilsyn med håndtering av overskuddssnø fra kommunale veier. Tilsynene viste at tre av fem undersøkte kommuner har gått bort fra å dumpe overskuddssnø i sjø eller vassdrag.


28.11.2022

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i 2022 / 2023

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember 2022 og varer til 31. mai 2023 eller til kvotene er fylt.


28.11.2022

Endret tillatelse for IRMAT AS avd. Goasholtmyra

Statsforvalteren har ved vedtak av 22. november 2022 endret tillatelsen til drift av avfallsanlegget på Goasholtmyra i Notodden.


22.11.2022

Løyve til utfylling – Sveivihylen i Vinje

Statens vegvesen har fått løyve til tiltak i vassdrag for å utbedre E134.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Ved akutt forureining, ring 110!

Statsforvaltaren si miljøavdeling gir faglege råd til Kystverket og kommunane om korleis dei skal ta vare på naturen i den akutte situasjonen.

Statsforvaltaren sine oppgåver ved akutt forureining.