Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Kontakt oss

Fungerende direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 


14.01.2022

Søknad om tiltak i sjø i Brevik i Porsgrunn kommune

Porsgrunn kommune søker om tillatelse etter forurensningsregelverket til peling i sjø for å etablere nytt fergeleie i Brevik.


14.01.2022

Søknad om endring av tillatelse for Lofterød skytebane i Færder kommune

Nøtterø skytterlag søker om tillatelse til skyting med kaliber 22 på lørdager og søndager kl 10-19.


10.01.2022

Nå kan du søke om støtte til å rydde marin forsøpling

Planlegger du å rydde avfall langs kysten i 2022? Fra 5. januar kan du søke om støtte til prosjekter gjennom tilskuddsordningen hos Senter mot marin forsøpling.


07.01.2022

Miljø-DNA avslører elvemusling

Miljø-DNA er på full fart inn som en pålitelig metode for å kartlegge utbredelsen av arter. Nå vet vi mye mer om utbredelsen av elvemusling i Bøelva i Skien.


06.01.2022

Høring - ny forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk

Vi har utarbeidet et forslag til ny forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk i Vestfold og Telemark. Høringsfrist er 4. februar 2022.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Ved akutt forureining, ring 110!

Statsforvaltaren si miljøavdeling gir faglege råd til Kystverket og kommunane om korleis dei skal ta vare på naturen i den akutte situasjonen.

Statsforvaltaren sine oppgåver ved akutt forureining.