Miljø og klima

Oppdatert 03.03.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding


30.03.2023

Bålfyring

Det er hyggelig å kose seg med bål på tur. Men Vestfold og Telemark har 380 naturvernområder, og det er mange av dem hvor bålfyring ikke er tillatt. Sjekk det ut før du drar på tur!


29.03.2023

Søknad om mellomlagring av masser – Træleborgodden i Tønsberg kommune

Tønsberg kommune søkte 30.1.2023 om tillatelse etter forurensningsregelverket til å mellomlagre masser innenfor et areal på 1470 m2, på Træleborgodden ved Stensarmen, gårds- og bruksnummer 1005/6 i Tønsberg kommune.


29.03.2023

Søknad om mudring ved Langøya i Holmestrand

Noah Langøya søker tillatelse etter forurensningsloven til å mudre ved kai på Langøya i Holmestrand.


29.03.2023

Endret tillatelse til utfylling i Elgsjø i Notodden

Statens vegvesen har fått endret tillatelse til tiltak i sjø for å utbedre E134.


28.03.2023

Båndtvang over hele landet fra 1. april

Den nasjonale båndtvangen gjelder fra palmelørdag i år. Mange kommuner har allerede vedtatt utvidet båndtvang for å beskytte beitedyr og vilt.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel