Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

28.06.2022

Avslag på søknad om sprenging - Ellingsvik i Kragerø

Statsforvalteren har behandlet søknad om tillatelse etter forurensningsloven.


23.06.2022

Søknad om mudring ved Donavall i Larvik

Gunnar Levi Anvik om tillatelse til å mudre over et areal på 200 m2 med det masseuttak på 300 m3 ved Donavall i Larvik kommune.


23.06.2022

Søknad om mudring og nyttiggjøring av masser på land i Steinbrygga båthavn i Horten

Steinbrygga Båthavn søker om tillatelse etter forurensningsregelverket til mudring ved felles bryggeanlegg i Horten og nyttiggjøring av masser på land.


16.06.2022

Tidsbegrenset tillatelse – Pasadalen Gjenvinningsstasjon i Porsgrunn

Renovasjon i Grenland (RiG) har fått en tidsbegrenset tillatelse til omlastning av matavfall fra privat husholdninger ved Pasadalen Gjenvinningsstasjon i Porsgrunn.


14.06.2022

Tillatelse til selvbetjent avfallsanlegg – Bø Miljøstasjon AS

Bø Miljøstasjon AS har fått tillatelse til permanent drift av døgnåpent, selvbetjent avfallsanlegg ved anlegget på Grivimoen. Driften er regulert av egne vilkår.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Ved akutt forureining, ring 110!

Statsforvaltaren si miljøavdeling gir faglege råd til Kystverket og kommunane om korleis dei skal ta vare på naturen i den akutte situasjonen.

Statsforvaltaren sine oppgåver ved akutt forureining.