Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Elisabet Rui
Telefon 33 37 11 78

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 


26.07.2021

Færder nasjonalpark - Ein av Noregs mest brukte

Færder nasjonalpark ligg tett inntil store, urbane område og er ein av Noregs mest brukte nasjonalparkar.


19.07.2021

Finn din nasjonalpark

Noreg har 47 nasjonalparkar, Vestfold og Telemark har tre av dei.


12.07.2021

Vel 34 000 dekar verna skog i 2020

Samarbeidet om frivillig vern av privateigd skog starta i 2003, og det har vore svært vellukka.


08.07.2021

Søknad om utfylling, Sveivihylen i Vinje kommune

Statens vegvesen søker om løyve til å fylle ut i Sveivihylen i Vinje kommune for å utbetre E134.


05.07.2021

8 tips til naturvennleg friluftsliv

Miljøavdelinga hos Statsforvaltaren gler seg over at så mange tek i bruk den flotte naturen. Her er åtte tips som gjer at du kan drive eit friluftsliv som ikkje set spor.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Ved akutt forureining, ring 110!

Statsforvaltaren si miljøavdeling gir faglege råd til Kystverket og kommunane om korleis dei skal ta vare på naturen i den akutte situasjonen.

Statsforvaltaren sine oppgåver ved akutt forureining.