Husk ferdselsforbud i sjøfuglreservatene

Grågåsfamile med tanter. Foto: Odd Frydenlund Steen
Grågåsfamile med tanter. Foto: Odd Frydenlund Steen

Sjøfuglene langs kysten vår er i nedgang, og trenger dermed all den ro de kan få gjennom hekkesesongen.

Publisert 26.06.2024

Respekter ferdselsforbudet i perioden 15. april–15. juli!

Bakgrunnen for at det er forbudt å oppholde seg i sjøfuglreservatene, er at fuglene ikke skal forstyrres under hekkingen. Hekking omfatter at fuglene kurtiserer, bygger reir, legger egg og ruger, samt at avkommene mates og beskyttes etter klekking. Hekkesuksessen øker når fuglene får fred. Flere sjøfuglarter, som hettemåke og makrellterne, er truede og trenger ekstra beskyttelse. Sjøfuglene har ofte reir på bakken, og er dermed sårbare for mennesker og dyr som beveger seg rundt.

Svartbak, her i et av våre mange sjøfuglreservater. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Svartbak, her i et av våre mange sjøfuglreservater. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Respekter ferdselsforbudet i perioden 15. april–15. juli!

IMG_20190710_191353.jpgVi oppfordrer alle til å respektere forbudet mot ilandstigning og ferdsel i sonen nærmere land enn 50 meter i alle sjøfuglreservatene.

Vis hensyn til hekkende fugler - også i områder uten ilandstigningsforbud.

En stor andel av den totale sjøfuglbestanden hekker utenfor verneområdene.

Kan du sjøfuglvettreglene?

Her kan du lese mer om de.

 

 

 

 

 

Hvor er det ferdselsforbud?

Ta en titt på dette kartet fra Miljøstatus før du drar ut på tur.

 

Skadden  - et sjøfuglområde som ligger i Jomfruland nasjonalpark. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Skadden - et sjøfuglområde som ligger i Jomfruland nasjonalpark. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Takk for at du viser hensyn!

God tur!

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Ferdselsforbud i sjøfuglreservatene

Fra og med 15. april er det forbudt å ferdes i sjøfuglreservatene i Vestfold og Telemark. Forbudet innebærer at all ferdsel til fots og med kjøretøy til lands i reservatene er ulovlig. Det samme gjelder opphold med båt og andre fartøy i en avstand på 50 meter fra land.

Forbudet gjelder i perioden 15. april–15. juli.

 

Kontakt oss

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no


All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding 

Telefon til vårt sentralbord:  33 37 10 00