Fiskeforvaltning

Laksetrappa i Skien flommen 2010.
Laksetrappa i Skien flommen 2010. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
Oppdatert 07.03.2023

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Statsforvalteren har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 31.05.2022

Ny forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk i Vestfold og Telemark

Etter gjennomført høring har Statsforvalteren i Vestfold og Telemark nå fastsatt ny forskrift som regulerer fisket etter laks, sjøørret og innlandsfisk i Vestfold og Telemark. I hovedtrekk økes vernet for storørreten.


Publisert 30.03.2022

Ny forskrift om munningsfredninger

Etter gjennomført høring med frist 22. desember 2021, har Statsforvalteren i Vestfold og Telemark nå fastsatt ny forskrift som regulerer fisket ved utløpet av vassdrag med anadrome laksefisk (munningsfredningssoner).


Publisert 07.01.2022

Miljø-DNA avslører elvemusling

Miljø-DNA er på full fart inn som en pålitelig metode for å kartlegge utbredelsen av arter. Nå vet vi mye mer om utbredelsen av elvemusling i Bøelva i Skien.


Publisert 05.12.2021

Ny forskrift om fangst av edelkreps

Statsforvalteren har vedtatt ny forskrift om fangst av edelkreps i Vestfold og Telemark, kunngjort i Norsk Lovtidend med virkning fra 2.12.2021. Fra sesongen 2022 er dermed fangst av edelkreps tillatt i Vestfold og Telemark, i henhold til bestemmelsene i forskriften.


Publisert 23.11.2021

Ny forskrift om munningsfredningssoner - høring

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har utarbeidet en ny forskrift om regulering av fiske ved utløpet av vassdrag med anadrome laksefisk (munningsfredningssoner). Høringsfrist er 22. november 2021.


Publisert 21.10.2021

Ny forskrift om fangst av kreps - høring

Statsforvalteren vurderer at det er forsvarlig å åpne for krepsing gjennom en ny forskrift. Høringsfrist er 5. november 2021.


Publisert 17.02.2021

Tiltak vil gi god effekt

Ingen økosystem har fleire trua arter enn ferskvatn. Ein av dei viktigaste årsakene er at framande arter blir spreidde av menneske, og truar dei fiskeartene som er der frå før.


Publisert 12.02.2021

Det går mot lysare tider for storauren i Tokkeåi

I den ferske revisjonssaka i Tokke-Vinjereguleringa får storauren i Bandak og Tokkeåi fullt medhald av NVE, og dei anbefaler mellom anna bygging av fisketrapp.


Publisert 21.10.2020

Skal overvake storauren i Tokkeåi

Statkraft skal overvake både ungfisk og gytefisk av storaure i Tokkeåi, fram til 2022. Dessutan skal det undersøkast genetisk - om ungar av storaure også blir storaure.


Publisert 07.07.2020

Endringar i lakselova

Endra strafferamme og nye administrative reaksjonar mot ulovleg fiske trådde i kraft 1. juli.


Kontakt oss

Fagsjef Natur:
Arne Christian Geving
Telefon 33 37 23 51 / 90 04 39 15

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no


All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding

Rapportoversikt