Fiskeregler

Statsforvalteren har ansvar for forvaltning av laks, sjøørret, storørret og edelkreps. Fastsetting av fiskeregler er et viktig ledd i forvaltningen, og har som formål å sikre langsiktig overlevelse av bestandene og samtidig ivareta høstingstradisjoner. Miljødirektoratet fastsetter nasjonale lover og forskrifter, Statsforvalteren fastsetter regionale forskrifter. Under følger en opplisting av de relevante lovene og forskriftene du som sports- og fritidsfisker må forholde deg til. 

Nasjonale lover for forskrifter

 


Regionale forskrifter for Vestfold og Telemark

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner