Elvemusling

Elvemusling fra Bergselva i Larvik

Elvemuslingen - vannrenser og perlebærer

Elvemuslingen lever i elver og bekker der den filtrerer og renser store menger vann hver eneste dag. En voksen musling kan filtrere 50l vann pr. dag. Elvemuslingen er et kvalitetselement, dersom muslingen har det bra har elva det bra. Elvemuslingene kan bli svært gamle og den eldste muslingen som er aldersbestemt var hele 286 år gammel. Elvemusling er en ferskvannsmusling som er utbredt i hele Norge, men bestandene er tynne og mange av de har ikke rekruttering. Den er klassifisert som sterkt truet på den internasjonale rødlista, i Norge har den fått betegnelsen sårbar. Arten har en egen handlingsplan, som skal sikre langsiktig overlevelse av bestandene våre.

Les mer om elvemuslingen på Rødlista 2021.


Blindpassasjer på fiskegjeller

Elvemuslingen har et parasittisk livsstadium og er avhengig av enten laks eller ørret for å fullføre sin livssyklus. Noen bestander er tilpasset laks ("laksemusling") og noen er tilpasset ørret ("ørretmusling"). Små muslinglarver fester seg på fiskens gjeller, dette er som regel ikke skadelig for fisken. Etter nesten ett år i fiskegjellene, slipper de unge muslingene taket og graver seg ned i elvebunnen der de lever skjult i flere år. Ved en lengde på 2-3 cm dukker muslingene opp av substratet og begynner å filtrere partikler med gjellene.

Les mer om livssyklus og historikk i denne brosjyren.


Perler

Elvemuslingen kan danne perler og det har vært drevet perlefiske på arten gjennom flere hundre år. Perlemor fra skallet til muslingen har blant annet blitt brukt til utsmykking av hardingfeler. Siden 1993 har muslingen vært totalfredet og fangst er ulovlig. Fangst av elvemusling er regulert gjennom egen forskrift.

Trusler

Trusselfaktorer for elvemuslingen i dag er forsuring, forurensning, utryddelse av laks- og ørretbestander, vassdragsreguleringer og andre fysiske inngrep i vassdrag.

Ubredelse og kartlegginger

Vi har i Norge ca 400 bestander av elvemusling fordelt på 160 kommuner i alle landets fylker. Dette er over en tredjedel av alle Europas elvemuslingbestander og man antar at mer halvparten av antall muslinger i Europa finnes i Norge. Dette gir oss et særlig ansvar for å bevare arten.

Vestfold og Telemark har heldigvis mange gjenværende bestander, men mange er også små, eller forsvunnet. Det har blitt kartlagt mye de siste årene, men fremdeles har vi ikke full oversikt over alle bestandene i vårt fylke. Vi trenger ytterligere kartlegging og også å sette i verk tiltak for å bevare denne spesielle muslingen.

Elvemuslingbestander i Vestfold og Telemark:

 • Bolvikelva/Herreelva, Skien og Bamble kommune
 • Bøelva, Midt-Telemark kommune
 • Fulldøla, Notodden kommune
 • Heddøla, Notodden kommune
 • Hjartdøla, Hjartdal kommune
 • Lisletjønnbekken, Midt-Telemark kommune
 • Skoeelva, Nome kommune
 • Straumen, Nome kommune
 • Stavsjøbekken, Skien kommune
 • Svarthølbekken, Drangedal kommune
 • Øvre Veiåa, Skien kommune
 • Åbyelva, Bamble kommune
 • Bergselva, Larvik kommune
 • Numedalslågen, Larvik kommune
 • Aulivassdraget, Tønsberg og Sandefjord kommune
 • Sandeelva, Holmestrand

 

En fullstendig oversikt over utbredelsen finnes i Statsforvalterens elvemuslingbase.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.