Kunngjering etter forureiningslova

Løyve Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har gitt etter forureiningslova vert kunngjort her, jf. § 36-18 i forureiningsforskrifta. 

Klagefrist: Tre - 3 veker etter at vedtaket er publisert.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 28.11.2022

Endret tillatelse for IRMAT AS avd. Goasholtmyra

Statsforvalteren har ved vedtak av 22. november 2022 endret tillatelsen til drift av avfallsanlegget på Goasholtmyra i Notodden.


Publisert 22.11.2022

Løyve til utfylling – Sveivihylen i Vinje

Statens vegvesen har fått løyve til tiltak i vassdrag for å utbedre E134.


Publisert 11.11.2022

Tillatelse til mudring– Stangoddhavna i Bamble

Stangodden vel har fått tillatelse til tiltak i sjø for å gjenopprette seilingsdyp og gjennomføre nødvendig vedlikehold i Stangoddhavna.


Publisert 02.11.2022

Endret tillatelse for Norsk Gjenvinning AS avd. Larvik

Statsforvalteren har ved vedtak av 1. november 2022 endret tillatelsen til drift av avfallsanlegget på Grinda i Larvik. 


Publisert 25.10.2022

Avslag på søknad om mudring - Ørsnes Brygge i Færder

Statsforvalteren har behandlet søknad om tillatelse etter forurensningsloven.


Publisert 21.10.2022

Tillatelse til mellomlagring av smittefarlig avfall – TT-Frakt AS i Horten

TT-Frakt AS har fått tillatelse etter forurensningsloven til mellomlagring av smittefarlig avfall.


Publisert 21.10.2022

Tillatelse til anlegg for kasserte kjøretøy – Oppkjøpsentralen AS i Porsgrunn

Oppkjøpsentralen AS har fått tillatelse til blant annet å drive anlegg for kasserte kjøretøy.


Publisert 19.10.2022

Tillatelse til utfylling og spunting – Frier Vest i Bamble

Grenland Havn avd. Bamble har fått tillatelse til tiltak i sjø for å utvikle industriarealer.


Publisert 17.10.2022

Tillatelse til utfylling – Strandholmen i Holmestrand

BNE Holmestrand Bolig AS har fått tillatelse til tiltak i sjø for å etablere offentlig gang- og sykkelvei i forkant av leilighetsbygg.


Publisert 13.09.2022

Tillatelse til mudring – Steinbrygga båthavn i Horten kommune

Steinbrygga Båthavn har fått tillatelse til mudring i det felles bryggeanlegget for å øke innseilingsdypet i havna.