Kunngjering etter forureiningslova

Løyve Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har gitt etter forureiningslova vert kunngjort her, jf. § 36-18 i forureiningsforskrifta. 

Klagefrist: Tre - 3 veker etter at vedtaket er publisert.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 05.08.2022

Tillatelse til utslipp fra anleggsfase – E18 mellom Lanner og Kjørholt i Porsgrunn

Nye Veier AS har fått tillatelse etter forurensingsloven til utslipp til vann fra anleggsfase i forbindelse med bygging av E18 mellom Lanner – Kjørholt.


Publisert 01.07.2022

Tillatelse til utfylling ved Stilnestangen i Kragerø kommune

Kragerø havnevesen har fått tillatelse til å fylle ut 21 000 kvadratmeter sjøbunn med 350 000 kubikkmeter masser ved Stilnestangen i Kragerø kommune.


Publisert 28.06.2022

Avslag på søknad om sprenging - Ellingsvik i Kragerø

Statsforvalteren har behandlet søknad om tillatelse etter forurensningsloven.


Publisert 16.06.2022

Tidsbegrenset tillatelse – Pasadalen Gjenvinningsstasjon i Porsgrunn

Renovasjon i Grenland (RiG) har fått en tidsbegrenset tillatelse til omlastning av matavfall fra privat husholdninger ved Pasadalen Gjenvinningsstasjon i Porsgrunn.


Publisert 14.06.2022

Tillatelse til selvbetjent avfallsanlegg – Bø Miljøstasjon AS

Bø Miljøstasjon AS har fått tillatelse til permanent drift av døgnåpent, selvbetjent avfallsanlegg ved anlegget på Grivimoen. Driften er regulert av egne vilkår.


Publisert 23.05.2022

Tillatelse til mudring - Asnes i Sandefjord

Statsforvalteren har behandlet søknad om tillatelse etter forurensningsloven.


Publisert 27.04.2022

Endret tillatelse for Lofterød skytebane i Færder kommune

Nøtterø skytterlag har fått tillatelse til skyting med finkalibret rifle (kaliber 22) på Lofterød skytebane også på lørdager kl. 10. – 16.


Publisert 19.04.2022

Tillatelse til mudring – Borteidveien i Kragerø

Statsforvalteren har behandlet søknad om tillatelse etter forurensningsloven.


Publisert 30.03.2022

Løyve til å fjerne molo – Brygga på Dalen i Tokke

Tokke kommune har fått løyve til tiltak i Bandak for å kunne erstatte molo med flytebrygge.


Publisert 21.03.2022

Tillatelse til mudring og peling – Bjørkøya fergekai i Porsgrunn

Porsgrunn kommune har fått tillatelse til tiltak i sjø for å etablere ny fergekai på Bjørkøya.