Kunngjering etter forureiningslova

Løyve Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har gitt etter forureiningslova vert kunngjort her, jf. § 36-18 i forureiningsforskrifta. 

Klagefrist: Tre - 3 veker etter at vedtaket er publisert.


Publisert 17.12.2021

Løyve til slambehandling – Lindum AS avd. Holmestrand

Lindum AS avd. Holmestrand har fått revidert løyve til slambehandling på Nordre Foss i Holmestrand kommune.


Publisert 10.12.2021

Endra løyve til utfylling – Frier Vest

Frier Vest AS har fått endra løyve til utfylling for å etablere mellombels lekterkai og veg til lekterkaia.


Publisert 05.11.2021

Løyve til utfylling – Frier Vest fase 1

Frier Vest AS har fått løyve til utfylling for å etablere industriområde og kai


Publisert 03.11.2021

Løyve til utslepp: Bygging av E18 mellom Rugtvedt og Langangen

Nye Veier har fått løyve etter forureiningslova til utslepp frå anleggsarbeid i forbindelse med bygging av E18 mellom Rugtvedt og Langangen.


Publisert 18.10.2021

Overføring av løyve frå ØPD AS til Bluegreen Visions AS

Løyve etter forureiningslova og forureiningsforskrifta til utfylling ved Asdalstrand i Bamble kommune er overført frå ØPD AS til Bluegreen Visions AS grunna konkurs.


Publisert 01.10.2021

Mellombels løyve – Russmarken reinseanlegg

Hjartdal kommune har fått mellombels løyve til redusert reinseeffekt ved Russmarken reinseanlegg.


Publisert 28.09.2021

Løyve til peling – Klosterøya i Skien

Steinar Moe Eiendom AS har fått løyve til peling med formål om etabelring av promenade og båtslipp ved Tømmerkaia i Skien.


Publisert 28.09.2021

Løyve til utfylling – Fossingveien i Kragerø

Hellesund Eiendom AS har fått løyve til utfylling med formål om etablering av allmenn tilgjengeleg sandstrand.


Publisert 30.08.2021

Løyve til mottak av kasserte fritidsbåtar – Franzefoss Gjenvinning AS - Taranrød

Statsforvaltaren har gjeve Franzefoss Gjenvinning AS avd. Taranrød i Tønsberg løyve etter forureiningslova til mottak og behandling av kasserte fritidsbåtar.


Publisert 30.08.2021

Løyve til tiltak i forureina grunn i Notodden kommune

Statsforvaltaren har gjeve Vannfronten Eiendom AS løyve etter forureiningslova til tiltak i forureina grunn på Jernverkstomta i Notodden kommune.