Kunngjering etter forureiningslova

Løyve Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har gitt etter forureiningslova vert kunngjort her, jf. § 36-18 i forureiningsforskrifta. 

Klagefrist: Tre - 3 veker etter at vedtaket er publisert.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 29.03.2023

Endret tillatelse til utfylling i Elgsjø i Notodden

Statens vegvesen har fått endret tillatelse til tiltak i sjø for å utbedre E134.


Publisert 10.03.2023

Endret tillatelse til mudring, utfylling og peling – Breviksterminalen i Porsgrunn

Norcem har fått endret vilkår i tillatelse til tiltak i sjø for å utbedre kaiene Roro nord og Roro sør.


Publisert 06.03.2023

Tillatelse etter forurensningsloven til Sogn Gjenvinningsstasjon

Statsforvalteren har gitt Norsk Gjenvinning AS tillatelse til drift av Sogn Gjenvinningsstasjon i Larvik kommune i Svarstad.


Publisert 27.02.2023

Tillatelse til mudring ved Steinholmen i Bamble

Statsforvalteren har behandlet søknad om tillatelse etter forurensningsloven.


Publisert 09.02.2023

Tillatelse til mudring – Agnes båthavn i Larvik

Larvik Havn KF har fått tillatelse til tiltak i sjø for å gjenopprette seglingsdyp i innseglingen til Agnes båthavn.


Publisert 09.02.2023

Tillatelse til utfylling i Nisser ved Sagbukta og Nes i Nissedal

Statsforvalteren har behandlet søknad om tillatelse etter forurensningsloven.


Publisert 06.02.2023

Tillatelse til mudring, utfylling og peling – Breviksterminalen i Porsgrunn

Norcem Brevik har fått tillatelse til tiltak i sjø for å utbedre kaiene Roro nord og Roro sør.


Publisert 10.01.2023

Opphevelse av tillatelse etter forurensningsloven for Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS

Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS har endret produksjonen ved sitt anlegg i B 120 i Herøya Industripark i Porsgrunn. Endringen har medført at virksomheten ikke skal ha utslipp av PAH til luft.


Publisert 03.01.2023

Avslag på søknad om mudring – Holmekilen i Færder

Statsforvalteren har behandlet søknad om tillatelse etter forurensningsloven.


Publisert 19.12.2022

Endret tillatelse til utfylling – Sandøya fergekai i Porsgrunn

Porsgrunn kommune har fått endret tillatelse til tiltak i sjø for å etablere ny fergekai.


Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding