Kunngjering etter forureiningslova

Løyve Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har gitt etter forureiningslova vert kunngjort her, jf. § 36-18 i forureiningsforskrifta. 

Klagefrist: Tre - 3 veker etter at vedtaket er publisert.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 27.04.2022

Endret tillatelse for Lofterød skytebane i Færder kommune

Nøtterø skytterlag har fått tillatelse til skyting med finkalibret rifle (kaliber 22) på Lofterød skytebane også på lørdager kl. 10. – 16.


Publisert 19.04.2022

Tillatelse til mudring – Borteidveien i Kragerø

Statsforvalteren har behandlet søknad om tillatelse etter forurensningsloven.


Publisert 30.03.2022

Løyve til å fjerne molo – Brygga på Dalen i Tokke

Tokke kommune har fått løyve til tiltak i Bandak for å kunne erstatte molo med flytebrygge.


Publisert 21.03.2022

Tillatelse til mudring og peling – Bjørkøya fergekai i Porsgrunn

Porsgrunn kommune har fått tillatelse til tiltak i sjø for å etablere ny fergekai på Bjørkøya.


Publisert 21.03.2022

Tillatelse til mudring og dumping i farleden til Kragerø

Kystverket har fått tillatelse til mudring (inkl. sprengning) og dumping for å utbedre farleden for skipstrafikk til Kragerø og Hellefjorden.


Publisert 16.03.2022

Tillatelse til utfylling, plastring og peling – Langbrygga i Skien

Grenland Havn har fått tillatelse til tiltak i sjø for å reetablere kaikonstruksjonen ved Langbrygga i Skien kommune


Publisert 11.03.2022

Tillatelse til mudring og dumping – Gvarvelva i Midt-Telemark

Gvarv båtforening har fått tillatelse til tiltak i sjø for å utdype oppseilingen fra Norsjø til Gvarv brygge.


Publisert 02.03.2022

Tillatelse til tiltak i sjø – Brevik fergeleie i Porsgrunn

Porsgrunn kommune har fått tillatelse til tiltak i sjø for å etablere nytt fergeleie i Brevik.


Publisert 24.02.2022

Tillatelse til mudring, peling og utfylling – Sandøya fergekai i Porsgrunn

Porsgrunn kommune har fått tillatelse til tiltak i sjø for å etablere ny fergekai på Sandøya.


Publisert 24.01.2022

Tillatelse etter forurensningsloven for Nel Hydrogen Electrolyser AS - Porsgrunn

Nel Hydrogen Electrolyser AS har fått tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for fabrikk for produksjon av elektroder. Søknaden gjelder bl.a. utslipp til vann og luft samt støy.