Kommunal styring

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 04.09.2023

Statlege forventningar til kommunane 2024

– Når staten vedtar lover, retningsliner og nye satsingar, er det ofte kommunane som skal levere. I det årlege forventningsbrevet til kommunane klargjer vi dei viktigaste og dei nye forventningane som regjeringa har til kommunane, seier fungerande statsforvaltar Fred-Ivar Syrstad.


Publisert 16.08.2022

Statlege forventningar til kommunane – 2023

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har, saman med andre regionale statsetatar, utarbeida eit forventningsbrev til kommunane for 2023.


Publisert 03.09.2021

Statlege forventningar til kommunane 2022

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har, saman med andre regionale statsetatar, utarbeida eit forventningsbrev til kommunane for 2022. Dette er eit sentralt dokument i dialogen mellom regional stat og kommunane i fylket.


Publisert 01.09.2020

Forventningsbrevet 2021

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har, saman med andre regionale statsetatar, utarbeida eit forventningsbrev til kommunane for 2021. Dette er eit sentralt dokument i dialogen mellom regional stat og kommunane i fylket.


Publisert 26.06.2019

Forventningsbrevet 2020

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har, sammen med andre regionale statsetater, utarbeidet et forventningsbrev til kommunene for 2020. Dette er et sentralt dokument i myndighetsdialogen mellom regional stat og kommunene i de to fylkene.