Kommunal styring

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 


01.09.2020

Forventningsbrevet 2021

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har, saman med andre regionale statsetatar, utarbeida eit forventningsbrev til kommunane for 2021. Dette er eit sentralt dokument i dialogen mellom regional stat og kommunane i fylket.


26.06.2019

Forventningsbrevet 2020

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har, sammen med andre regionale statsetater, utarbeidet et forventningsbrev til kommunene for 2020. Dette er et sentralt dokument i myndighetsdialogen mellom regional stat og kommunene i de to fylkene.