Kommunal styring

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 04.09.2023

Statlege forventningar til kommunane 2024

– Når staten vedtar lover, retningsliner og nye satsingar, er det ofte kommunane som skal levere. I det årlege forventningsbrevet til kommunane klargjer vi dei viktigaste og dei nye forventningane som regjeringa har til kommunane, seier fungerande statsforvaltar Fred-Ivar Syrstad.


Publisert 16.08.2022

Statlege forventningar til kommunane – 2023

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har, saman med andre regionale statsetatar, utarbeida eit forventningsbrev til kommunane for 2023.


Publisert 03.09.2021

Statlege forventningar til kommunane 2022

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har, saman med andre regionale statsetatar, utarbeida eit forventningsbrev til kommunane for 2022. Dette er eit sentralt dokument i dialogen mellom regional stat og kommunane i fylket.


Publisert 01.09.2020

Forventningsbrevet 2021

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har, saman med andre regionale statsetatar, utarbeida eit forventningsbrev til kommunane for 2021. Dette er eit sentralt dokument i dialogen mellom regional stat og kommunane i fylket.


Publisert 26.06.2019

Forventningsbrevet 2020

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har, sammen med andre regionale statsetater, utarbeidet et forventningsbrev til kommunene for 2020. Dette er et sentralt dokument i myndighetsdialogen mellom regional stat og kommunene i de to fylkene.