Kommunal styring

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


01.09.2020

Forventningsbrevet 2021

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har, saman med andre regionale statsetatar, utarbeida eit forventningsbrev til kommunane for 2021. Dette er eit sentralt dokument i dialogen mellom regional stat og kommunane i fylket.


26.06.2019

Forventningsbrevet 2020

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har, sammen med andre regionale statsetater, utarbeidet et forventningsbrev til kommunene for 2020. Dette er et sentralt dokument i myndighetsdialogen mellom regional stat og kommunene i de to fylkene.