Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
februar 2022
02. feb 5 Helse- og sosialavdelinga Tilskotskonferanse for helse- og omsorgsområdet 2022 Digitalt på Teams
09. feb 6 Statsforvalterene i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Nasjonalt nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring utenfor de samiske kjerneområdene Teams
10. feb 6 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Opplæring i ØKS. Veibank og registrering av byggesøknad Teams
16. feb 7 Statsforvalterene i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Nasjonalt nettseminar for barnehage- og skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene Teams
16. feb 7 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Opplæring i Øks. Registrering av tilskuddssøknader, veiarkiv og utbetalinger Teams
april 2022
06. apr 14 Helse- og omsorgsavdelingen Kurs for veiledere til leger i spesialisering del 1 (LIS1) Comfort Hotel Porsgrunn, Porsgrunn
26. apr 17 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Bruk av skogfond, føring i ØKS. Fysisk samling i Tønsberg
mai 2022
12. mai 19 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Aktuelle skogsaker Teams
31. mai - 02. jun 22 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Fagekskursjon - skog Viken fylke
Dato Arrangement
februar 2022
02. feb Tilskotskonferanse for helse- og omsorgsområdet 2022
09. feb Nasjonalt nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring utenfor de samiske kjerneområdene
10. feb Opplæring i ØKS. Veibank og registrering av byggesøknad
16. feb Nasjonalt nettseminar for barnehage- og skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene
16. feb Opplæring i Øks. Registrering av tilskuddssøknader, veiarkiv og utbetalinger
april 2022
06. apr Kurs for veiledere til leger i spesialisering del 1 (LIS1)
26. apr Bruk av skogfond, føring i ØKS.
mai 2022
12. mai Aktuelle skogsaker
31. mai - 02. jun Fagekskursjon - skog