Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
april 2021
14. apr - 22. apr 15 - 16 Helse- og omsorgsavdelingen Webinar i offentlig helsearbeid for leger i spesialisering del 1 (LIS1) Teams
15. apr 15 Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark Kompetansesamling om kantsoner og tiltak i vassdrag Teams
20. apr 16 Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark Lovsamling Teams
22. apr 16 Oppvekstavdelinga Invitasjon til digitalt kontaktmøte for kommunale skoleeigarar Digitalt på teams
23. apr 16 Sykehuset Telemark i samarbeid med KoRus-Sør, NAPHA og Statsforvalteren Traumereaksjoner og stabiliseringsteknikker Webinar
29. apr 17 Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark Areal ute av drift - oppstart av registrering i kommunane Teams
mai 2021
11. mai - 12. mai 19 Helse- og omsorgsavdelinga hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, i samarbeider med Statsforvaltarane i Oslo og Viken, Agder og Innlandet Digitalt grunnkurs - økonomisk rådgiving Digitalt på Teams
Dato Arrangement
april 2021
14. apr - 22. apr Webinar i offentlig helsearbeid for leger i spesialisering del 1 (LIS1)
15. apr Kompetansesamling om kantsoner og tiltak i vassdrag
20. apr Lovsamling
22. apr Invitasjon til digitalt kontaktmøte for kommunale skoleeigarar
23. apr Traumereaksjoner og stabiliseringsteknikker
29. apr Areal ute av drift - oppstart av registrering i kommunane
mai 2021
11. mai - 12. mai Digitalt grunnkurs - økonomisk rådgiving