Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
april 2024
23. apr - 10. des 17 - 50 Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Agder Webinarer praktisk prosjektledelse Teams
mai 2024
06. mai 19 Helse- og omsorgsavdelingen Fagsamling om kvalifiseringsprogrammet Quality Hotel Grand Larvik
15. mai 20 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Kantsoner langs vassdrag i skog – saksbehandling og skjøtsel Fastsettes senere
juni 2024
09. jun - 12. jun 23 - 24 Skogoppsynslaget i samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Fagtur skog Sverige
september 2024
05. sep 36 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Bruk og lagring av husdyrgjødsel, biorest og slam SFVT Skien (Gjerpensgate 10) + Teams
Dato Arrangement
april 2024
23. apr - 10. des Webinarer praktisk prosjektledelse
mai 2024
06. mai Fagsamling om kvalifiseringsprogrammet
15. mai Kantsoner langs vassdrag i skog – saksbehandling og skjøtsel
juni 2024
09. jun - 12. jun Fagtur skog
september 2024
05. sep Bruk og lagring av husdyrgjødsel, biorest og slam