Barn og foreldre

Oppdatert 20.12.2023

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

19.04.2024

Bli med på Fosterhjemsuka!

Alle barn har rett til en trygg barndom og god omsorg. Bli inspirert og få kunnskap om verdens viktigste samfunnsoppdrag! Bli med på Fosterhjemsuka 22.–28. april!


29.02.2024

Fritidsaktiviteter for barn

Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon artikkel 31 om barns rett til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon. Partene i erklæringen forplikter seg til å jobbe for at alle barn og unge får delta på minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.


26.02.2024

E-læringskurs om CRPD

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark koordinerer et prosjekt om CRPD ut mot kommunene og fylkeskommunene. Dette skjer i tett samarbeid med Bufdir. Bufdir har nå lansert et e-læringskurs som gir ansatte i kommunene et verktøy for å ivareta menneskerettighetene i praksis.


16.02.2024

Barnets beste - fra teori til praksis

Hva betyr det at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn? Velkommen til seminar med Barneombud Inga Bejer Engh og statsforvalterne. 


22.03.2023

Webinar om kommunalt planarbeid

Til deg som er leder eller gitt ansvar for handlingsplanarbeidet i kommunen, politisk ledelse og andre som kan ha interesse av å delta.


07.12.2022

NY BARNEVERNSLOV!

1. januar 2023 trer ny barnevernslov i kraft. Hovedmålet med den nye loven er å øke rettssikkerheten for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi enda flere barn en trygg oppvekst.


16.09.2022

Endringar i velferdstenestelovgivinga skal sikre barn og unge betre hjelp - no er rettleiaren klar!

Frå 1. august fekk kommunane ei tydeleg plikt til å samordne tenestetilbodet til barn.


05.09.2022

Ny forskrift om individuell plan

«Forskrift om individuell plan ved ytelse av velferdstjenester» tok til å gjelde 1. august 2022.


26.08.2022

Flere kommuner i Vestfold og Telemark får tilskudd til pandemioppfølging for barn og unge

I Vestfold og Telemark er det fylkeskommunen, Sandefjord, Tønsberg, Skien og Holmestrand kommuner som får tilskudd.


08.06.2022

Barn og unges rett til å klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel