Fritidsaktiviteter for barn

Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon artikkel 31 om barns rett til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon. Partene i erklæringen forplikter seg til å jobbe for at alle barn og unge får delta på minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Publisert 29.02.2024

Regjeringen har sammen med en rekke organisasjoner og KS utarbeidet Fritidserklæringen.

Målet med Fritidserklæringen er at er at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet  sammen med andre uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning, funksjonsevne, bosted og foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Kommunene arbeider allerede godt med å inkludere barn og ungdom i fritidsaktiviteter, i samarbeid med idrettslag,  fritidsklubber, frivillige og ideelle organisasjoner, samt kunst- og kulturaktører. Mange kommuner har egne planer for hvordan de jobber med å inkludere alle i fritidsaktiviteter og en del kommuner har vedtatt at de slutter seg til  Fritidserklæringen.

Nå har partene som har signert fritidserklæringen gjort det enkelt for alle kommuner å slutte seg til arbeidet ved å lage en ny mal for lokale fritidserklæringer som kommunene kan ta i bruk. En lokal fritidserklæring kan blant annet bidra til å synliggjøre hvordan kommunen jobber med å oppfylle FNs barnekonvensjons artikkel 31 om at alle barn har rett til å delta i fritidsaktiviteter.

Lokale fritidserklæringer kan også gi et godt utgangspunkt for lokalt samarbeid om inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.