Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. 

Vis mer

Verjemålsgruppa hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har telefontid måndag, tysdag, torsdag og fredag kl. 9.00-11.00 og 12.00 til 14.00. Telefon: 33 37 10 00


Publisert 23.08.2021

Jeg er verge og ønsker å hente ut koronapass for den jeg er verge for – hva skal jeg gjøre?

Foreløpig gis det kun digital tilgang til koronapass på Helsenorge ved bruk av BankID. Mange vergehavere har ikke BankID, og dersom de har slik ID, er denne personlig, og en verge kan ikke bruke BankID som tilhører en annen.


Publisert 11.08.2021

Vergemålstelefonen holdes stengt torsdag 26. august

Grunnet internt kurs/møte holdes telefonen stengt torsdag 26. august. Telefonen vil være ekstra bemannet fredag 27. august. 


Publisert 09.02.2021

E-læringskurs for verjer

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) har laga ei ny kursplattform for verjer.


Publisert 27.01.2021

Verjemål:Om vaksinasjon mot Covid-19

Det ligg ikkje til oppgåva til oppnemnde verjer å samtykka til vaksinasjon mot Covid-19 på vegne av verjehavar.


Publisert 31.12.2020

INFORMASJON TIL VERGER – COVID-19 – REPRESENTANTORDNINGEN

Denne informasjonen sendes også pr. e-post til alle våre faste representanter og verger.


Publisert 07.12.2020

Brukarundersøking for verjer – 2020

Fylkesmennene skal gjennomføra ei brukarundersøking blant verjer i 2020. Det er Statens sivilrettsforvaltning som har stått for utforminga av undersøkinga.


Publisert 20.03.2020

Informasjon til verger – Covid-19 – Representantordningen

Denne informasjonen sendes også pr. e-post til alle våre faste representanter og verger.


Publisert 16.03.2020

Informasjon - Covid-19 - Vergemål

Situasjonen omkring COVID-19 / koronaviruset er krevende for oss alle, og dere har kanskje en del spørsmål som følge av den.


Publisert 26.02.2019

Saksbehandlingstider

Oversikt over forventede saksbehandlingstider for vergemål hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.