Vergemål

Oppdatert 30.04.2024

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

 • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
 • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
  • hvis du er forelder til voksne barn
  • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
  • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
 • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte.

Du kan søke om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet. Søknaden blir behandlet hos Statsforvalteren der du søker oppdrag. 

Vis mer

Telefontid - Vergemål

Vergemålsgruppa har følgende telefontid: 

 • Mandag:  klokka 9 - 11 og 12 - 14
 • Tirsdag:   klokka 9 - 11 og 12 - 14
 • Torsdag:  klokka 9 - 11 og 12 - 14
 • Fredag:    klokka 9 - 11 og 12 - 14

Telefon: 33 37 10 00

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 29.04.2024

Telefonen til Justis- og vergemålsavdelingen

Telefonen er stengt 30.04.2024 grunnet internt heldagsmøte.


Publisert 19.12.2022

Endringer i MinID

Det er endringer i MinID som vil påvirke personer som opptrer som verger. Les informasjon fra Digitaliseringsdirektoratet her.


Publisert 23.08.2021

Jeg er verge og ønsker å hente ut koronapass for den jeg er verge for – hva skal jeg gjøre?

Foreløpig gis det kun digital tilgang til koronapass på Helsenorge ved bruk av BankID. Mange vergehavere har ikke BankID, og dersom de har slik ID, er denne personlig, og en verge kan ikke bruke BankID som tilhører en annen.


Publisert 09.02.2021

E-læringskurs for verjer

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) har laga ei ny kursplattform for verjer.


Publisert 27.01.2021

Verjemål:Om vaksinasjon mot Covid-19

Det ligg ikkje til oppgåva til oppnemnde verjer å samtykka til vaksinasjon mot Covid-19 på vegne av verjehavar.


Publisert 31.12.2020

INFORMASJON TIL VERGER – COVID-19 – REPRESENTANTORDNINGEN

Denne informasjonen sendes også pr. e-post til alle våre faste representanter og verger.


Publisert 20.03.2020

Informasjon til verger – Covid-19 – Representantordningen

Denne informasjonen sendes også pr. e-post til alle våre faste representanter og verger.


Publisert 26.02.2019

Saksbehandlingstider

Oversikt over forventede saksbehandlingstider for vergemål hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.