Innlevering av vergeregnskap

Du må levere årsregnskap for dine vergemål innen den 30.04. hvert påfølgende år. For vergeregnskap som avsluttes i løpet av året, skal vergeregnskap leveres snarest mulig og senest innen 2 måneder etter avslutning av oppdraget.

Publisert 07.04.2020, Sist endret 01.11.2021

Vergeregnskapet skal bestå av:

 

Dersom det er utvidet regnskapsplikt i et vergemål, skal Statsforvalteren ha tilsendt kopi av regnskap for drift av eiendom og/eller ervervsvirksomheten.

Regnskap med vedlegg på Altinn. Veiledning med krav til innlevering finner du under dokumenter på høyre side i det forrige skjermbilde. Mer informasjon om innlevering av vergeregnskap og håndtering av økonomien for den du er verge for finner du her

Ønsker du å levere i posten finner du fullstendighetserklæring og forside under "dokumenter". Det er ikke ønskelig å motta vergeregnskap pr. e-post som følge av at regnskapet inneholder sensitiv informasjon.

Dersom du velger å sende inn vergeregnskapet på papir skal det sendes i en samlet konvolutt til adressen under. Vær oppmerksom på at det ikke skal være stifter eller binderser på det du sender inn.

Vergeregnskapet sendes samlet til

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Postboks 2076, 3103 Tønsberg

innen 30.april.

 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at du som verge med regnskapsplikt, skal oppbevare alle kvitteringer og bilag knyttet til vergemålet i minst tre år. Kvitteringer og bilag skal ikke sendes til Statsforvalteren.

Eventuelle søknader om Statsforvalteren godkjenning, anmodninger, honorarkrav, eller annet, sendes i separat forsendelse – og ikke legges ved vergeregnskapet.

*) Dersom du leverer årsregnskap for det foregående år sammen med avsluttende regnskap for inneværende år, må regnskapene leveres separat, med hver sin fullstendinghetserklæring.

**) Husk føring av fradrag for utgifter til verge når vergehaver dekker selv. 

Informasjon om tilgang, utfylling og innsending av skattemeldingen finner du blant annet på www.skatteetaten.no  og på www.eid.difi.no.

Til orientering har skatteetaten samlet sin generelle informasjon om vergemål i Skatte-ABC for 2023: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/v-8-vergemal/


Hva skjer om du ikke leverer?

Det å levere inn regnskap er en del av dine oppgaver som verge. Manglende eller mangelfull innlevering kan derfor få konsekvenser for ditt oppdrag som verge.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.