Slik er vi organisert

Hos Statsforvalteren i Oslo og Viken er rundt 560 medarbeidere organisert i fire staber/enheter og syv fagavdelinger. 

Publisert 01.01.2021

Hovedsetet for embetet ligger i Moss, men vi har kontorer også i Drammen og i Oslo. 

Seksjonsoversikt i organisasjonskartet

Under de syv avdelingene, er det til sammen 26 seksjoner. Klikker du på dette organisasjonskartet, vil du se navn på seksjonene og seksjonslederne. 

Embetsledelsen

Kort om avdelingene og stabene