16.05.2022

Behov for krav om nitrogenfjerning for avløpsrenseanlegg tilknyttet Oslofjorden

Oslofjorden har et enormt nedbørsfelt, som omfatter de største delene av Østlandet. I mange tiår har vassdragene på Østlandet ført betydelige mengder næringssalter og partikler ut i Oslofjorden. Fjordbassenget er utformet med mange terskler som gjør at utskiftningen av vannet i fjorden er lav. Det er derfor et behov for å redusere alle tilførsler til Oslofjorden som kan føre til eutrofi så raskt som mulig.


10.05.2022

FylkesROS Oslo og Viken er klar

- Risiko- og sårbarhetsanalysen for Oslo og Viken (FylkesROS) skal gjøre oss bedre rustet til å håndtere fremtidige hendelser, sier statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland.


06.05.2022

Høring av forslag om vern av skog

Vi har på høring forslag om vern av seks skogområder i Viken. Alle som ønsker det kan si sin mening og gi innspill til verneforslagene.


05.05.2022

Presseinvitasjon: Kronprinsen markerer Frivillighetens år i Drammen

Kronprins Haakon deltar på åpningen av «Sammen på tur», et av signalarrangementene i Frivillighetens år, på Villa Nora i Drammen 10. mai kl. 13:30.


02.05.2022

Småbåthavnene må ta miljøansvar

Samtidig som båteiere må passe på å håndtere avfall forsvarlig, må også småbåthavnene ta ansvar for at deres havn ikke forurenser fjorden. Småbåthavnene må ha et system som sikre at båteierne får levert avfallet sitt ved havnen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier