Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på: Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no. Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk.

Spørsmål fra kommunene og Statsforvalterens svar. 

16.02.2021

Avslutter regionale koronatiltak i Oslo og Viken

Regjeringen har besluttet å avslutte de regionale tiltakene for kommunene i Oslo og Viken som kom etter utbrudd av den engelske virusvarianten. Beslutningen er tatt i samråd med kommunene. Les mer på Regjeringen.no


11.02.2021

Innstramninger i innreisereglene videreføres ut februar

Regjeringen viderefører innstramningene i innreisereglene som ble innført 29. januar, med noen mindre tilpasninger. Pressemelding om innstramningene er publisert på 12 språk på Regjeringen.no


09.02.2021

Viderefører tiltak, med noen unntak

Tiltakene som skal begrense smittespredningen i forbindelse med Nordre Follo-utbruddet og Halden-utbruddet, videreføres i stor grad. Nordre Follo og Ås flyttes fra ring 1 til ring 2 og får noen lettelser i tiltaksnivået. Enebakk, Frogn, Nesodden og Vestby tas ut av ordningen med forsterkede nasjonale tiltak. Les mer på Regjeringen.no


06.02.2021

Lihkku beivviin - læhkoeh biejjine - vuorbbe biejvijn!

6. februar er Samefolkets dag. Statsforvalteren gratulerer med dagen!


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier