23.02.2024

Statsforvalteren i Oslo og Viken består, med nytt navn

Det nye navnet blir Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Det har regjeringen bestemt. Rekkefølgen på fylkene i navnet speiler at hovedsetet ligger i Moss.


22.02.2024, Endret 19.02.2024

Til deg som bor på barnevernsinstitusjon

Vi kommer på besøk minst to ganger i året, for å undersøke hvordan du som bor på barnevernsinstitusjon har det.


14.02.2024

Varsler lovlighetskontroll av Drammen kommunestyres vedtak om bosetting av flyktninger

Kommunestyret i Drammen fattet den 13. februar 2024 vedtak om at kommunen kun skal ta imot ukrainske flyktninger. Vi har i dag varslet kommunen om at vi vil foreta en lovlighetskontroll av vedtaket.


12.02.2024

Digitaliserer tjenestene rundt dødsfall

Digital gravferdmelding skal gjøre det enklere å ta praktiske valg i anledning en gravferd. Tjenesten erstatter ikke eventuell kontakt med tros- og livssynssamfunn og begravelsesbyrå, men kan gjøre deg mer selvhjulpen og kobler også sammen aktører som har en rolle når noen dør.


08.02.2024

Enslige mindreåriges rettssikkerhet på asylmottak

I vår årsrapport for tilsyn med mottak der det bor enslige mindreårige asylsøkere, oppsummerer vi et bekymringsfullt bilde av risiko. Våre tilsyn viser at barn og ungdom i en allerede sårbar situasjon, etter flukt og alene i landet, kan oppleve omsorgssvikt, overgrep, manglende sikkerhet og forsvinning fra mottak.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier