Nasjonale prøver og kartleggingsprøver

Statsforvalteren har ansvar for å se til at nasjonale prøver og elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende retningslinjer.

Nasjonale prøver

Hver høst gjennomfører alle elever på 5. og 8. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, og alle elever på 9.trinn i lesing og regning. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. Utdanningsdirektoratet har utfyllende informasjon om nasjonale prøver på deres nettside.   

Kartleggingsprøver

Utdanningsdirektoratet har utviklet nye kartleggingsprøver, og fra 2023 blir alle prøvene digitale. Prøvene er i lesing og regning, og er utviklet etter de nye læreplanene. For 3. trinn er prøvene obligatoriske, mens prøvene på 1. trinn er frivillige. 

Kartleggingsprøven i engelsk utgår fra og med 2022.

Kartleggingsprøvene er laget for å identifisere elever som trenger ekstra oppfølging. For mer informasjon om kartleggingsprøver se her.   

Ved spørsmål om gjennomføringen skal det rettes tjenestevei. Det vil si at skolene skal ta kontakt med sin skoleeier, og skoleeier kan rette spørsmål til SFOV-PAS@statsforvalteren.no


Publisert 14.02.2024

Frivillige kartleggingsprøver for 1. trinn – påmeldingen er åpen


Publisert 21.08.2023

Nasjonale prøver 2023 – påmeldingen er åpen


Nasjonale prøver 2023

Nasjonale prøver for 5., 8. og 9. trinn gjennomføres fra 4. september - 29. september. Påmeldingen til alle prøvene åpner 1. august. 

Torsdag 9. november publiserer Utdanningsdirektoratet årets resultater.

Kartleggingsprøver 2023

 • Kartleggingsprøvene i lesing og regning for 3.trinn er obligatorisk. 
 • Gjennomføringsperioden høsten 2023 er uke 40 – 43 (2. oktober – 27. oktober). 
 • Åpen for påmelding i  PAS – prøver fra 4. september.

Teknisk support eller gjenåpning av nasjonale prøver eller kartleggingsprøver?

Informasjon vi trenger dersom dere henvender dere om tekniske vansker/gjenåpning under gjennomføring av prøver er som følger:

 • Prøve/trinn
 • Prøvegruppe
 • Skole
 • Navn og fødselsdato på elev
 • Tidspunkt feilen oppsto/ ev. tiden eleven har vært inne i prøven
 • Nettleser
 • Kontaktperson på skolen (navn og telefon)
 • Legg gjerne ved skjermbilder

Minner om at spørsmål skal rettes tjenestevei. Det innebærer at skolene skal henvende seg til skoleeier, og skoleeier til Statsforvalter.