Sensor: Veiledning for reiseregning

Her finner du informasjon om hvordan du som sensor fyller ut reiseregning for sensorskolering og fellessensur.

Publisert 08.04.2024

Denne informasjonen er ment for de som har liten eller ingen erfaring med utfylling av reiseregningen fra DFØ (Direktoratet for statlig økonomistyring).

Når du planlegger reisen

Hvordan fylle ut reiseregninger