Statsforvalteren tildelte 32,4 millioner kroner til svømmeopplæring i 2023

Ved hjelp av tilskudd fra Statsforvalteren i Oslo og Viken har rundt 17 500 barnehagebarn og skoleelever har fått tilbud om svømmeopplæring i 2023.

Publisert 07.03.2024

Statsforvalteren i Oslo og Viken forvalter to tilskudd til svømmeopplæring: Tilskudd til svømmeopplæring i barnehage og Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoriteter.

I 2023 innvilget vi 234 søknader, og rundt 17 500 barnehagebarn og skoleelever fikk tilbud om svømmeopplæring. Totalt tildelte vi 32,4 millioner kroner i tilskudd til svømmeopplæring for barnehagebarn og skoleelever i vår region.

Tilskudd til svømmeopplæring i barnehage

De fleste av barna deltok i svømmeopplegg som var organisert av svømmeklubber og idrettslag. Mange enkeltbarnehager tok med seg barna til den lokale svømmehallen. I de senere årene har også flere barnehager gjennomført svømmeopplæring ved badestrand og åpen sjø. Dette er mulig ettersom tilskuddet også kan brukes til innkjøp av våtdrakter.

Flere barnehager har gitt uttrykk for at leie av basseng, svømmeinstruktør og transport er dyrt, og at de uten tilskuddet ikke hadde de kunnet tilby svømmeopplæringen til barna.

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoriteter

Vi tildeler også tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever. Mange av disse elevene har ikke gjennomført svømmeopplæring. På grunn av manglende svømmeferdigheter er denne gruppen barn og unge overrepresentert i ulykker ved bading. Tilskuddet skal hjelpe kommuner og bydeler til å gjøre en ekstra innsats for å øke svømmeferdighetene til disse elevene. Det var om lag 2 500 elever som fikk svømmeopplæring gjennom denne ordningen i fjor i vår region.

Søk om tilskudd for 2024-2025

I 2024 har Stortinget bevilget til sammen 85 millioner kroner til tilskuddsordningene som skal gi barnehagebarn og minoritetsspråklige skoleelever svømmeopplæring. Av disse midlene skal Statsforvalteren i Oslo og Viken tildele om lag 30 millioner kroner til svømmeopplæring.

Les mer og søk om tilskudd her: