Videreutdanning 2024 – søknadssystemet hos Udir er åpent

Lærere, rektorer, barnehagelærere, styrere og andre kan søke om videreutdanning. Søknadsfrist: 1. mars 2024.

Publisert 05.02.2024

Udir sin studiekatalog er tilgjengelig for søking mellom 1. februar og 1. mars.
Les mer om videreutdanning (Udir.no).