Korreksjonsordningen – Rapportering av individdata for privatskoler

Alle private grunnskoler i Norge, som mottar statstilskudd etter privatskoleloven, skal rapportere individdata for sine elever fordelt på hjemkommune en gang i året.

Publisert 07.02.2024

Vi minner om at innsamling av individdata fra de private grunnskolene vil skje i perioden 12.02. – 01.03.2024. Det er elever som gikk på den private skolen per 01.10.2023 som skal registreres. Fristen er 01.03.2024 kl 12.00.

Kommuner som har elever ved private grunnskoler, skal i perioden 12.03. – 22.03.2024 kontrollere og godkjenne at disse privatskoleelevene fulgte opplæringen ved en privatskole 1.10.2023, og var folkeregistrert i deres kommune 1.10.2023.

Benytt denne lenken for å rapportere: Rapportering av elevdata fra privatskolene.

For mer informasjon – se eget brev sendt fra Utdanningsdirektoratet.