Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 12.03.2024

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 08.01.2024

Ungdom som nylig har kommet til Norge skal søke videregående opplæring innen 1. februar

Det er viktig at tjenestene som er i kontakt med de nyankomne hjelper til med å formidle informasjon til ungdommene.


Publisert 05.01.2024

Digitalt informasjonsmøte om videreutdanning 23. januar 2024

Udir inviterer til et digitalt informasjonsmøte for barnehage- og skoleeiere om videreutdanning for barnehagelærere, lærere og yrkesfaglærere den 23. januar 2024.


Publisert 19.12.2023

Invitasjon til høringskonferanser om kvalitetsutvikling i skolen

Hvordan kan vi utvikle kvalitet i skolen? Hvordan kan prøvene og undersøkelsene vi bruker i skolen bli mer relevante og svare bedre på behovet? Kunnskapsdepartementet inviterer til fire høringskonferanser i januar og februar 2024.


Publisert 19.12.2023

Nytt fra nyttår

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for barnehage, SFO og skole.


Publisert 15.12.2023

Tilsyn med Modum kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Modum kommune og Stalsberg skole. Temaet for tilsynet er tidlig innsats.


Publisert 08.12.2023

Gratis læringsressurs «Jeg vet»

«Jeg vet» er en gratis læringsressurs for barnehager og skoler om mobbing, vold, overgrep og barns rettigheter. Innholdet er knyttet til rammeplan for barnehagen og læreplan for skolen.


Publisert 08.12.2023

Fagdager om inkludering av nyankomne i barnehager og skoler

Trenger du en innføring i arbeidet med nyankomne barn i barnehage og elever i skolen? Meld deg på fagdag!


Publisert 29.11.2023

Tilsyn med Asker kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Asker kommune og Hagaløkka skole. Temaet for tilsynet er vedtak om særskilt språkopplæring.


Publisert 16.11.2023

Hvordan snakke med barn og unge om krig og frykt?

Utdanningsdirektoratet har laget en samleside med relevant informasjon om dette temaet.


Publisert 26.10.2023

Elevundersøkelsen åpner 6. november – vær obs på flere endringer

Gjennomføringsperioden for Elevundersøkelsen 2023 er 6. november til 8. desember. Vi anbefaler at skoleeier og skolene sikrer at de har riktige tilganger til løsningen i god tid før gjennomføringen.