Hvordan snakke med barn og unge om krig og frykt?

Utdanningsdirektoratet har laget en samleside med relevant informasjon om dette temaet.

Publisert 16.11.2023

Mediebildet er preget av flere kriger og alvorlige hendelser. Samtidig er det forventet at antall flyktninger i Norge vil øke i tiden fremover.

Utdanningsdirektoratet har laget en samleside med relevant informasjon om hvordan barnehager og skoler kan ta imot flyktninger på en best mulig måte, og hvordan snakke med barn og unge om krig og frykt.

For mer informasjon, se her: Hvordan snakke med barn og unge om krig og frykt (Udir.no)

Utdanningsdirektoratet oppdaterer siden fortløpende.