Kommuner kan søke om tilskudd fra Udir for utstyr og læringsarenaer på 5.–10. trinn

Nå kan alle kommuner søke om penger til å kjøpe inn utstyr for å gjøre skolehverdagen til elevene mer praktisk, relevant og utforskende. Søknadsfrist: 20. mars 2024.

Publisert 24.01.2024

Les pressemelding om tilskuddsordningen (Regjeringen.no)
Les mer om tilskuddsordningen og send inn søknadsskjema (Udir.no)