Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
mai 2022
06. mai 18 Bergen kommune, Korus Bergen og Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling i overdoseforebyggande arbeid Kanalveien 5
05. mai 18 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Ekspertkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - Microsoft Teams
05. mai - 06. mai 18 Statsforvaltaren i Vestland Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar Quality Hotel Sogndal
april 2022
27. apr 17 Statsforvaltaren i Vestland Regelverkssamling om standpunktvurdering og behandling av klage på standpunktkarakter 27. april 2022 Teams
26. apr - 28. apr 17 Statsforvaltaren i Vestland, Høgskulen i Vestland, Statens vegvesen, Vestland fylkeskommune, Norsk Senter for Berekraftig Klimatilpassing, NVE, Vestlandsforsking, Universitetet i Bergen, CET, Innovasjon Noreg, Klimapartnere Klimaomstillingskonferansen 2022 Sogndal
26. apr 17 Statsforvaltaren i Vestland Regelverkssamling om standpunktvurdering og behandling av klage på standpunktkarakter 26. april 2022 Teams
26. apr 17 Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barneverntenestene i Vestland Samling for leiarar med ansvar for tenester til barn og unge i kommunane i Vestland - i Førde Scandic Sunnfjord Hotel, Førde
26. apr 17 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Scandic Ørnen, Bergen
21. apr - 22. apr 16 Statsforvaltaren i Vestland Skogsamling Vestland 2022 Scandic, Voss
08. apr 14 Statsforvaltaren i Vestland Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet Teams
07. apr 14 RVTS Vest, Statsforvaltarane i Vestland og Rogland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
07. apr 14 Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland Seminar om teneste- og tiltaksutvikling i barnevernstenesta Teams (digital samling)
07. apr - 08. apr 14 Statsforvaltaren i Vestland Kurs i offentleg helsearbeid våren 2022 Quality Hotel Sogndal
06. apr 14 Statsforvaltaren i Sogndal Første grupperettleiing våren 2022 Quality Hotel Sogndal
mars 2022
31. mar 13 NAPHA, Husbanken, Bergen kommune, statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland Webinar om Housing First med tema recovery og skadereduksjon Digitalt (Teams)
31. mar 13 Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland, RVTS, RKBU Vest, KoRus Vest Stavanger, Helse Fonna og Rogaland fylkeskommune Saman om sjølvmordsførebygging i Fonna Teams - lenkje blir sendt ut til påmelde deltakarar
24. mar 12 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med læringsnettverket for barnevernstenestene Digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre Teams
24. mar 12 KoRus Bergen og Statsforvaltaren Regional nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering 2022 Thon hotel Jølster, Skei
22. mar - 23. mar 12 Arrangørgruppe region Vestland Samarbeid og medverknad i framtidas arbeidsliv Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen
22. mar 12 KoRus Bergen og Statsforvaltaren Regional nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering Bergen, Zander K
17. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland og BirdLife Hordaland Fagseminar «Kan vipa reddast?» Herdla Museum
17. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland. Seminar om utviklingsarbeid på fosterheimsområdet Teams (digital samling)
10. mar 10 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland Webinar om velferdsteknologi - Leve heile livet Teams
10. mar 10 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Teams
09. mar - 10. mar 10 Helse Bergen, Helse Fonna og NHLV Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordland legevakt Region Nordhordland Helsehus – RNH, Kvassnesvegen 40, 5914 Isdalstø
09. mar - 10. mar 10 Helse Førde Kurs i akuttmedisin for LIS1 Helse Førde Førde Sentralsjukehus
08. mar 10 Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barneverntenestene i Vestland Samling for leiarar med ansvar for tenester til barn og unge i kommunane i Vestland - Bergen Bergen - Scandic Ørnen
08. mar 10 Statsforvaltaren i Vestland Møte om rekruttering til og stabilisering av fastlegeordninga i Vestland Teams
07. mar - 08. mar 10 Helse Bergen, Helse Fonna og NHLV Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordland legevakt Region Nordhordland Helsehus – RNH, Kvassnesvegen 40, 5914 Isdalstø
februar 2022
24. feb 8 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Barneperspektivet i Nav – erfaringar frå praksisfeltet Teams
18. feb 7 Statsforvaltaren i Vestland Webinar om driveplikt og jordleige Teamsmøte
17. feb 7 NAPHA, Husbanken, Bergen kommune, Statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland Webinar om Housing First: Inkludering i nabolag og arbeidsliv Teams
17. feb 7 RVTS, Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland Fordjupningskurs i snakkemedbarn.no Teams
17. feb 7 Statsforvaltaren i Vestland Invitasjon til nettmøte om internkontroll Teams
16. feb 7 NUBU og RKBU i samarbeid med Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland Fagdag om implementeringsarbeid i kommunalt barnevern Teams
16. feb 7 Nasjonalt nettseminar for barnehage- og skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene
15. feb 7 Statsforvaltaren i Vestland Webinar om driveplikt og jordleige Teamsmøte
15. feb 7 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Teams
10. feb 6 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Digitalt – Microsoft Teams
09. feb 6 Nasjonalt nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring utenfor de samiske kjerneområdene
08. feb 6 Statsforvaltaren i Vestland Informasjonsmøte om havnespy/japansk sjøpung Webinar
03. feb 5 Statsforvaltaren i Vestland Informasjonsmøte om havnespy/japansk sjøpung Webinar
januar 2022
31. jan 5 Statsforvaltaren i Vestland Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet Teams
26. jan 4 Statsforvaltaren I Vestland Kva er eigentleg klimakalkulatoren og kva går klimarådgjeving ut på? Teamsmøte
25. jan 4 Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvaltaren i Vestland Digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning Teams
19. jan 3 Statsforvaltaren i Vestland Andre grupperettleiing digitalt, ev. samling i smågrupper
13. jan 2 Statsforvaltaren i Vestland Informasjonsmøte om havnespy/japansk sjøpung Digitalt
Dato Arrangement
mai 2022
06. mai Nettverkssamling i overdoseforebyggande arbeid
05. mai Ekspertkurs i økonomisk rådgjeving
05. mai - 06. mai Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar
april 2022
27. apr Regelverkssamling om standpunktvurdering og behandling av klage på standpunktkarakter 27. april 2022
26. apr - 28. apr Klimaomstillingskonferansen 2022
26. apr Regelverkssamling om standpunktvurdering og behandling av klage på standpunktkarakter 26. april 2022
26. apr Samling for leiarar med ansvar for tenester til barn og unge i kommunane i Vestland - i Førde
26. apr Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
21. apr - 22. apr Skogsamling Vestland 2022
08. apr Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet
07. apr Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
07. apr Seminar om teneste- og tiltaksutvikling i barnevernstenesta
07. apr - 08. apr Kurs i offentleg helsearbeid våren 2022
06. apr Første grupperettleiing våren 2022
mars 2022
31. mar Webinar om Housing First med tema recovery og skadereduksjon
31. mar Saman om sjølvmordsførebygging i Fonna
24. mar Digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre
24. mar Regional nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering 2022
22. mar - 23. mar Samarbeid og medverknad i framtidas arbeidsliv
22. mar Regional nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering
17. mar Fagseminar «Kan vipa reddast?»
17. mar Seminar om utviklingsarbeid på fosterheimsområdet
10. mar Webinar om velferdsteknologi - Leve heile livet
10. mar Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
09. mar - 10. mar Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordland legevakt
09. mar - 10. mar Kurs i akuttmedisin for LIS1 Helse Førde
08. mar Samling for leiarar med ansvar for tenester til barn og unge i kommunane i Vestland - Bergen
08. mar Møte om rekruttering til og stabilisering av fastlegeordninga i Vestland
07. mar - 08. mar Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordland legevakt
februar 2022
24. feb Barneperspektivet i Nav – erfaringar frå praksisfeltet
18. feb Webinar om driveplikt og jordleige
17. feb Webinar om Housing First: Inkludering i nabolag og arbeidsliv
17. feb Fordjupningskurs i snakkemedbarn.no
17. feb Invitasjon til nettmøte om internkontroll
16. feb Fagdag om implementeringsarbeid i kommunalt barnevern
16. feb Nasjonalt nettseminar for barnehage- og skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene
15. feb Webinar om driveplikt og jordleige
15. feb Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
10. feb Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
09. feb Nasjonalt nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring utenfor de samiske kjerneområdene
08. feb Informasjonsmøte om havnespy/japansk sjøpung
03. feb Informasjonsmøte om havnespy/japansk sjøpung
januar 2022
31. jan Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet
26. jan Kva er eigentleg klimakalkulatoren og kva går klimarådgjeving ut på?
25. jan Digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning
19. jan Andre grupperettleiing
13. jan Informasjonsmøte om havnespy/japansk sjøpung