Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
desember 2022
14. des 50 Statsforvaltaren i Vestland Webinar om bustadsosiale handlingsplanar (første i serie) Digitalt (Teams)
14. des 50 Statsforvaltaren i Vestland Korleis forbetre dei sosiale tenestene i Nav? Teams
13. des 50 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Scandic Bergen City
13. des - 15. des 50 Statsforvaltaren i Vestland Digital forureiningsveke for kommunane i Vestland Digitalt
07. des 49 Statsforvaltaren i Vestland Digital samling for alle som møter barn, unge og foreldre i sitt arbeid Teams - lenkje blir sendt ut til påmelde deltakarar
06. des - 07. des 49 Statsforvaltaren i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving 6.-7. desember Digitalt - Nettmøte i Teams
05. des 49 Statsforvaltaren i Vestland saman med RVTS, KORUS, NAPHA, RKBU og KS Informasjonsmøte om planprosess for førebyggande planar på barn- og ungefeltet Teams - lenkje blir sendt ut til påmelde deltakarar
01. des - 02. des 48 Miljødirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Vestland fylkeskommune, DFØ, Cicero og KS Klimasamling for kommunane i Vestland - Bergen Bergen
01. des 48 Statsforvaltaren si nasjonale arbeidsgruppe for barnekonvensjonen i praksis Først og fremst! Barn sine rettar, eit verktøy for tidleg innsats Digitalt
november 2022
30. nov 48 Statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland, NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid), Husbanken og Kinn kommune Webinar om Housing First - erfaringsmedarbeidaranes bidrag Digitalt (Teams)
29. nov 48 Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvaltaren i Rogaland og KORUS Bergen Rådgjevande eining i russaker Teams - lenkje blir sendt påmelde deltakarar
24. nov - 25. nov 47 Miljødirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Vestland fylkeskommune, DFØ, Cicero og KS Klimasamling for kommunane i Vestland - Førde Førde
23. nov - 24. nov 47 Statsforvaltaren i Vestland Fagsamling for leiarar i barnevernsinstitusjonane i Vestland Clarion Hotel Bergen
18. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland, Bergen kommune, KORUS Læringsnettverk: Overdoseførebyggjande arbeid Kanalveien 5
17. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland Undersøkingar og tiltak i skulemiljøsaker - regelverkssamling Digitalt
17. nov - 18. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland Samling for kommuneoverlegar i Vestland Fretheim Hotel, Flåm
17. nov 46 Sogn og Fjordane Landbruksselskap utført av Statsforvaltaren i Vestland og i samarbeid med faglaga Digital studiereise til tre ysteri Zoom - lenke blir sendt påmelde deltakarar dagen før
17. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Thon Partner Hotel Jølster
15. nov - 16. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland Økonominettverket 2022 Scandic Ørnen, Bergen
15. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland Fagsamling om bruk av tvang mot personar med utviklingshemming etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9 Grand Bergen, Bergen
14. nov 46 Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland Møte om FACT sikkerhet – styrkt samarbeid og betre tenester Quality Hotel Maritim, Haugesund
10. nov 45 Statsforvaltaren i Vestland Nettmøte om gardskart Nettmøte i Teams
10. nov 45 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Hotel Scandic Bergen City
09. nov 45 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland Leve heile livet-konferanse i Bergen Scandic Ørnen, Bergen
08. nov - 11. nov 45 Statsforvaltarane i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken Inn på tunet-veka (veke 45) Webinar
03. nov 44 Statsforvaltaren i Vestland Digital samling om statistikk, analyse og kvalitetsutvikling Teams
02. nov - 03. nov 44 Vestland fylkeskommune i samarbeid med Statsforvaltaren og Distriktssenteret Plan-, klima- og folkehelsekonferansen Quality Hotel Sogndal
oktober 2022
31. okt 44 Statsforvaltaren og Utdanningsdirektoratet Digital samling om ny eksamen for grunnskulen Digitalt på Teams
31. okt 44 Statsforvaltaren i Vestland Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet 31. oktober Teams
27. okt 43 Statsforvaltaren i Vestland Skulemiljø og internkontroll – regelverkssamling torsdag 27. oktober Teams
27. okt 43 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland Leve heile livet-konferanse på Skei Thon Hotel Jølster, Skei
26. okt 43 Forum landbruksplast, NIVA, EU-prosjektet Papillons og Statsforvaltaren i Vestland Hybridseminar: Landbruksplast i jord og vann Bioregion Institute, Laksevåg i Bergen
21. okt 42 Prosjektet «Til fosterbarnets beste- saman om å styrke fosterheim og foreldreheim» i lag med Statsforvaltaren Fagdag med tema samvær etter barnevernlova Høgskulen på Vestland, campus Stord, Klingenbergvegen 4, rom UND300
20. okt 42 Statsforvaltaren i Vestland Samling om integreringslova kapittel 6 A Teams
20. okt 42 RVTS Vest, Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
20. okt 42 Korus Bergen og Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering - Vestland nord Thon Hotel Jølster
20. okt - 21. okt 42 Statsforvaltaren i Vestland Kurs i offentleg helsearbeid Quality Hotel Sogndal
19. okt - 20. okt 42 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving 19.-20. oktober Digitalt - Nettmøte i Teams
19. okt 42 Statsforvaltaren i Vestland Første grupperettleiing Quality Hotel Sogndal
19. okt 42 FOUSAM, RVTS, Barnsbeste, Statsforvaltaren i Vestland Treningssamling - barn som pårørande Stemnestaden, Grindevegen 87, 5570 Aksdal
12. okt 41 Statsforvaltaren i Vestland for Landbruksselskapet i Sogn og Fjordane. I samarbeid med faglaga. Bedriftsnettverk for gardsysteri. Har ditt ysteri ambisjonar om innovasjon og vekst i samarbeid med andre ysteri? Teams – lenke blir sendt påmelde deltakarar
05. okt - 06. okt 40 Statsforvaltaren i Vestland Fagsamling om sosiale tenester i Nav Scandic Bergen City
05. okt - 06. okt 40 Statsforvaltaren i Vestland og arbeidsgruppa for ACT- og FACT-nettverk i Vestland Nettverkssamling for ACT- og FACT-team Hotel Norge by Scandic,Bergen
05. okt 40 Statsforvaltaren i Vestland Invitasjon til nettmøte for nye sakshandsamarar i eStil PT Teamsmøte
04. okt - 05. okt 40 Statsforvaltaren i Vestland Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar Quality Hotel Sogndal, Sogndal
september 2022
30. sep 39 Statsforvaltaren i Vestland Møte om samarbeid, samordning og barnekoordinatorordninga Teams - lenkje blir sendt påmelde deltakarar
29. sep 39 Statsforvaltaren i Vestland Samling for prosjekta som utvikler dei sosiale tenestene i Nav Zander K Hotel i Bergen sentrum
27. sep - 28. sep 39 Statsforvaltaren i Vestland Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap Grand Hotel Terminus, Bergen
27. sep 39 Korus Bergen og Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering - Vestland sør Kanalveien 5, 5068 Bergen
22. sep 38 Statsforvaltaren i Vestland Kurs om tvungen somatisk helsehjelp (kapittel 4A) for helsepersonell i kommunal helse- og omsorgsteneste Teams - lenke blir sendt påmeldte deltakarar
Dato Arrangement
desember 2022
14. des Webinar om bustadsosiale handlingsplanar (første i serie)
14. des Korleis forbetre dei sosiale tenestene i Nav?
13. des Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
13. des - 15. des Digital forureiningsveke for kommunane i Vestland
07. des Digital samling for alle som møter barn, unge og foreldre i sitt arbeid
06. des - 07. des Vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving 6.-7. desember
05. des Informasjonsmøte om planprosess for førebyggande planar på barn- og ungefeltet
01. des - 02. des Klimasamling for kommunane i Vestland - Bergen
01. des Først og fremst! Barn sine rettar, eit verktøy for tidleg innsats
november 2022
30. nov Webinar om Housing First - erfaringsmedarbeidaranes bidrag
29. nov Rådgjevande eining i russaker
24. nov - 25. nov Klimasamling for kommunane i Vestland - Førde
23. nov - 24. nov Fagsamling for leiarar i barnevernsinstitusjonane i Vestland
18. nov Læringsnettverk: Overdoseførebyggjande arbeid
17. nov Undersøkingar og tiltak i skulemiljøsaker - regelverkssamling
17. nov - 18. nov Samling for kommuneoverlegar i Vestland
17. nov Digital studiereise til tre ysteri
17. nov Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
15. nov - 16. nov Økonominettverket 2022
15. nov Fagsamling om bruk av tvang mot personar med utviklingshemming etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9
14. nov Møte om FACT sikkerhet – styrkt samarbeid og betre tenester
10. nov Nettmøte om gardskart
10. nov Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
09. nov Leve heile livet-konferanse i Bergen
08. nov - 11. nov Inn på tunet-veka (veke 45)
03. nov Digital samling om statistikk, analyse og kvalitetsutvikling
02. nov - 03. nov Plan-, klima- og folkehelsekonferansen
oktober 2022
31. okt Digital samling om ny eksamen for grunnskulen
31. okt Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet 31. oktober
27. okt Skulemiljø og internkontroll – regelverkssamling torsdag 27. oktober
27. okt Leve heile livet-konferanse på Skei
26. okt Hybridseminar: Landbruksplast i jord og vann
21. okt Fagdag med tema samvær etter barnevernlova
20. okt Samling om integreringslova kapittel 6 A
20. okt Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
20. okt Nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering - Vestland nord
20. okt - 21. okt Kurs i offentleg helsearbeid
19. okt - 20. okt Vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving 19.-20. oktober
19. okt Første grupperettleiing
19. okt Treningssamling - barn som pårørande
12. okt Bedriftsnettverk for gardsysteri. Har ditt ysteri ambisjonar om innovasjon og vekst i samarbeid med andre ysteri?
05. okt - 06. okt Fagsamling om sosiale tenester i Nav
05. okt - 06. okt Nettverkssamling for ACT- og FACT-team
05. okt Invitasjon til nettmøte for nye sakshandsamarar i eStil PT
04. okt - 05. okt Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar
september 2022
30. sep Møte om samarbeid, samordning og barnekoordinatorordninga
29. sep Samling for prosjekta som utvikler dei sosiale tenestene i Nav
27. sep - 28. sep Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap
27. sep Nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering - Vestland sør
22. sep Kurs om tvungen somatisk helsehjelp (kapittel 4A) for helsepersonell i kommunal helse- og omsorgsteneste