Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2022
22. sep 38 Statsforvaltaren i Vestland Kurs om tvungen somatisk helsehjelp (kapittel 4A) for helsepersonell i kommunal helse- og omsorgsteneste Teams - lenke blir sendt påmeldte deltakarar
21. sep 38 NAPHA, Husbanken, Bergen kommune, Kinn kommune og statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland Webinar: Derfor fungerer Housing First godt i vår kommune Digitalt (Teams)
21. sep - 22. sep 38 Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket Barnevernsleiar- og læringsnettverkskonferanse Bergen/Flesland
14. sep 37 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Teams
14. sep 37 Statsforvaltaren i Vestland og NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (2 av 4 i serie) Digitalt (Teams)
13. sep 37 Statsforvaltaren i Vestland og Korus Bergen Rådgjevande eining i russaker Teams - lenkje blir sendt påmelde deltakarar
08. sep 36 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet Teams
07. sep 36 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Digitalt - Microsoft Teams
07. sep - 08. sep 36 Helse Førde Kurs i akuttmedisin for LIS1 Helse Førde Førde sentralsjukehus
06. sep 36 Statsforvaltaren i Vestland Regionalt innspelsmøte om ny opptrappingsplan for psykisk helse Scandic City, Bergen
06. sep - 07. sep 36 Statsforvaltaren i Vestland, Vestland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Vestland Landbruket i Vestland mot år 2030 – Landbrukskonferansen 2022 Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde
05. sep - 06. sep 36 Helse Bergen, Helse Fonna og NHLV Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordland legevakt Region Nordhordland Helsehus – RNH, Kvassnesvegen 40, 5914 Isdalstø
august 2022
26. aug 34 Statsforvaltaren i Vestland Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet 26. august Teams
25. aug 34 Helse Fonna, KoRus Stavanger, Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med fleire Rus- og psykisk helsedag i Helse Fonna-regionen Høgskulen på Vestlandet, avdeling Haugesund - Auditoriet
juni 2022
21. jun 25 Statsforvaltaren i Vestland Presentasjon: «Klimagassutslepp frå jordbruk i Vestland- Status og potensiale for reduksjon» Nettmøte i Teams
21. jun 25 Statsforvaltaren i Vestland Kurs i saksbehandling i helse- og omsorgstenestelova kapittel 9 Teams - lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
16. jun 24 Statsforvaltaren i Vestland Samarbeidsmøte om bruk av tvang og makt Statens hus Bergen, Kaigaten 9
16. jun 24 USHT Helse Fonna, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestland Utviklingskonferanse i Haugesund Quality Hotel Maritim Haugesund
10. jun 23 NAPHA, Husbanken, Bergen kommune og statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland Webinar om Housing First Digitalt (Teams)
09. jun 23 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet på Skei i Jølster 9. juni Thon Partner Hotel Skei, Jølster
07. jun - 08. jun 23 Statsforvaltaren i Vestland Andre grupperettleiing Park Hotel Vossevangen
07. jun 23 Statsforvaltaren i Vestland og NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (1 av 4 i serie) Digitalt (Teams)
02. jun 22 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet i Bergen 2. juni Scandic Bergen City
mai 2022
31. mai 22 Senteret for et aldersvennlig Norge, Statsforvaltaren i Vestland, KS Vestland og Husbanken Konferanse - Ein bustad for heile livet Scandic City Bergen og digitalt
23. mai - 24. mai 21 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Grunnkurs i økonomisk rådgjeving 23.-24. mai Digitalt - Nettmøte i Teams
18. mai - 19. mai 20 Statsforvaltaren i Vestland Kommunane møter staten Kviknes Hotel, Balestrand
18. mai - 19. mai 20 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Grunnkurs i økonomisk rådgjeving 18.-19. mai Digitalt - Nettmøte i Teams
06. mai 18 Bergen kommune, Korus Bergen og Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling i overdoseforebyggande arbeid Kanalveien 5
05. mai 18 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Ekspertkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - Microsoft Teams
05. mai - 06. mai 18 Statsforvaltaren i Vestland Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar Quality Hotel Sogndal
april 2022
27. apr 17 Statsforvaltaren i Vestland Regelverkssamling om standpunktvurdering og behandling av klage på standpunktkarakter 27. april 2022 Teams
26. apr - 28. apr 17 Statsforvaltaren i Vestland, Høgskulen i Vestland, Statens vegvesen, Vestland fylkeskommune, Norsk Senter for Berekraftig Klimatilpassing, NVE, Vestlandsforsking, Universitetet i Bergen, CET, Innovasjon Noreg, Klimapartnere Klimaomstillingskonferansen 2022 Sogndal
26. apr 17 Statsforvaltaren i Vestland Regelverkssamling om standpunktvurdering og behandling av klage på standpunktkarakter 26. april 2022 Teams
26. apr 17 Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barneverntenestene i Vestland Samling for leiarar med ansvar for tenester til barn og unge i kommunane i Vestland - i Førde Scandic Sunnfjord Hotel, Førde
26. apr 17 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Scandic Ørnen, Bergen
21. apr - 22. apr 16 Statsforvaltaren i Vestland Skogsamling Vestland 2022 Scandic, Voss
08. apr 14 Statsforvaltaren i Vestland Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet Teams
07. apr 14 RVTS Vest, Statsforvaltarane i Vestland og Rogland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
07. apr 14 Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland Seminar om teneste- og tiltaksutvikling i barnevernstenesta Teams (digital samling)
07. apr - 08. apr 14 Statsforvaltaren i Vestland Kurs i offentleg helsearbeid våren 2022 Quality Hotel Sogndal
06. apr 14 Statsforvaltaren i Sogndal Første grupperettleiing våren 2022 Quality Hotel Sogndal
mars 2022
31. mar 13 Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland, RVTS, RKBU Vest, KoRus Vest Stavanger, Helse Fonna og Rogaland fylkeskommune Saman om sjølvmordsførebygging i Fonna Teams - lenkje blir sendt ut til påmelde deltakarar
31. mar 13 NAPHA, Husbanken, Bergen kommune, statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland Webinar om Housing First med tema recovery og skadereduksjon Digitalt (Teams)
24. mar 12 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med læringsnettverket for barnevernstenestene Digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre Teams
24. mar 12 KoRus Bergen og Statsforvaltaren Regional nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering 2022 Thon hotel Jølster, Skei
22. mar - 23. mar 12 Arrangørgruppe region Vestland Samarbeid og medverknad i framtidas arbeidsliv Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen
22. mar 12 KoRus Bergen og Statsforvaltaren Regional nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering Bergen, Zander K
17. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland og BirdLife Hordaland Fagseminar «Kan vipa reddast?» Herdla Museum
17. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland. Seminar om utviklingsarbeid på fosterheimsområdet Teams (digital samling)
10. mar 10 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland Webinar om velferdsteknologi - Leve heile livet Teams
Dato Arrangement
september 2022
22. sep Kurs om tvungen somatisk helsehjelp (kapittel 4A) for helsepersonell i kommunal helse- og omsorgsteneste
21. sep Webinar: Derfor fungerer Housing First godt i vår kommune
21. sep - 22. sep Barnevernsleiar- og læringsnettverkskonferanse
14. sep Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
14. sep Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (2 av 4 i serie)
13. sep Rådgjevande eining i russaker
08. sep Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet
07. sep Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
07. sep - 08. sep Kurs i akuttmedisin for LIS1 Helse Førde
06. sep Regionalt innspelsmøte om ny opptrappingsplan for psykisk helse
06. sep - 07. sep Landbruket i Vestland mot år 2030 – Landbrukskonferansen 2022
05. sep - 06. sep Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordland legevakt
august 2022
26. aug Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet 26. august
25. aug Rus- og psykisk helsedag i Helse Fonna-regionen
juni 2022
21. jun Presentasjon: «Klimagassutslepp frå jordbruk i Vestland- Status og potensiale for reduksjon»
21. jun Kurs i saksbehandling i helse- og omsorgstenestelova kapittel 9
16. jun Samarbeidsmøte om bruk av tvang og makt
16. jun Utviklingskonferanse i Haugesund
10. jun Webinar om Housing First
09. jun Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet på Skei i Jølster 9. juni
07. jun - 08. jun Andre grupperettleiing
07. jun Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (1 av 4 i serie)
02. jun Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet i Bergen 2. juni
mai 2022
31. mai Konferanse - Ein bustad for heile livet
23. mai - 24. mai Grunnkurs i økonomisk rådgjeving 23.-24. mai
18. mai - 19. mai Kommunane møter staten
18. mai - 19. mai Grunnkurs i økonomisk rådgjeving 18.-19. mai
06. mai Nettverkssamling i overdoseforebyggande arbeid
05. mai Ekspertkurs i økonomisk rådgjeving
05. mai - 06. mai Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar
april 2022
27. apr Regelverkssamling om standpunktvurdering og behandling av klage på standpunktkarakter 27. april 2022
26. apr - 28. apr Klimaomstillingskonferansen 2022
26. apr Regelverkssamling om standpunktvurdering og behandling av klage på standpunktkarakter 26. april 2022
26. apr Samling for leiarar med ansvar for tenester til barn og unge i kommunane i Vestland - i Førde
26. apr Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
21. apr - 22. apr Skogsamling Vestland 2022
08. apr Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet
07. apr Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
07. apr Seminar om teneste- og tiltaksutvikling i barnevernstenesta
07. apr - 08. apr Kurs i offentleg helsearbeid våren 2022
06. apr Første grupperettleiing våren 2022
mars 2022
31. mar Saman om sjølvmordsførebygging i Fonna
31. mar Webinar om Housing First med tema recovery og skadereduksjon
24. mar Digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre
24. mar Regional nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering 2022
22. mar - 23. mar Samarbeid og medverknad i framtidas arbeidsliv
22. mar Regional nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering
17. mar Fagseminar «Kan vipa reddast?»
17. mar Seminar om utviklingsarbeid på fosterheimsområdet
10. mar Webinar om velferdsteknologi - Leve heile livet