Webinar om Housing First - erfaringsmedarbeidaranes bidrag

Dato:
30. november 2022 13:00 - 14:15
Stad:
Digitalt (Teams)
Arrangør:
Statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland, NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid), Husbanken og Kinn kommune
Målgruppe:
Leiarar og fagpersonar i kommunane, deltakarar i Housing First og deira pårørande, andre som er interesserte i å lære meir om Housing First.
Påmeldingsfrist:
29. november 2022 23:59
Foto: Husbanken.

Tema for webinaret er erfaringsmedarbeidaranes bidrag i arbeid med Housing First. 

Publisert 10.10.2022

Program

  • Velkommen v/Anne B. Fjelnseth (NAPHA)
  • MB-programmet v/jobbkonsulent Carl Martin Olsen (Bergen kommune)
    MB-programmet (Medarbeider med brukarerfaring) kvalifiserar deltakarar til å arbeide som hjelparar i tverrfagleg rehabiliteringsarbeid innan fagfeltet psykisk helse og rusomsorg. Deltakarane lærer å bruke eigne erfaringar som kompetanse, med utgangspunkt i kunnskap om eigen tilfriskingsprosess.
  • Erfaringsmedarbeidar i Housing First, Kai Knutsen Sivertsen (Ålesund kommune)
  • Erfaringsmedarbeidar Ronny Grønsberg og leiar bustadkontor Gjermund Veka (Kinn kommune)
  • Erfaringsmedarbeider Frode Bodin (Bergen kommune)
  • Mentimeterspørsmål og vegen vidare v/Anne B. Fjelnseth (NAPHA)

 

Påmelding skjer via skjema på denne sida (NAPHA). 

Påmeldingsfrist 29. november 2022. 

Dato:
30. november 2022 13:00 - 14:15
Stad:
Digitalt (Teams)
Arrangør:
Statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland, NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid), Husbanken og Kinn kommune
Målgruppe:
Leiarar og fagpersonar i kommunane, deltakarar i Housing First og deira pårørande, andre som er interesserte i å lære meir om Housing First.
Påmeldingsfrist:
29. november 2022 23:59