Kurs om tvungen somatisk helsehjelp (kapittel 4A) for helsepersonell i kommunal helse- og omsorgsteneste

Dato:
22. september 2022 12:00 - 15:00
Stad:
Teams - lenke blir sendt påmeldte deltakarar
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Helsepersonell i kommunar i Vestland fylke
Påmeldingsfrist:
16. september 2022 23:59

Vi inviterer til digitalt kurs i pasient- og brukarrettslova kapittel 4A for helsepersonell som yter helsehjelp i den kommunale helse- og omsorgstenesta. 

Publisert 05.07.2022

Statsforvalteren i Vestland inviterer helsepersonell som jobbar i fylkets kommunale helse- og omsorgsteneste til kurs om tvungen somatisk helsehjelp etter pasient- og brukarrettslova kapittel 4A.

Førebels program:

  • Når er det aktuelt å vurdere om ein skal gjere vedtak?
  • Gjennomgang av vedtaksskjema med fokus på vanskelege punkt
  • Innsendte problemstillingar
  • Gjennomgang av case

Vi har 300 plassar. Vi tilrår særleg at helsepersonell med ein funksjon som gjer at dei kan dele det dei lærer på kurset vidare i verksemda deltek. Dersom de planlegg å sitte fleire i lag og følgje samlinga, så treng ikkje alle å melde seg på

Vi oppfordrar dykk til å sende inn problemstillingar på førehand. Fristen er 16.09.2022. Problemstillingar kan sendast til Kristine Mjelstad (trykk på namnet under «Kontaktpersonar» for å få opp e-postadresse). Skriv «Problemstillingar til kurs for kommunale helse- og omsorgstenester» i emnefeltet.

Endeleg program blir lagt ut her når det er klart.  

Påmeldingsskjema

Dato:
22. september 2022 12:00 - 15:00
Stad:
Teams - lenke blir sendt påmeldte deltakarar
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Helsepersonell i kommunar i Vestland fylke
Påmeldingsfrist:
16. september 2022 23:59