Invitasjon til nettmøte for nye sakshandsamarar i eStil PT

Dato:
5. oktober 2022 09:30 - 11:00
Stad:
Teamsmøte
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Nye sakshandsamarar i kommunen
Påmeldingsfrist:
3. oktober 2022 23:50

Nettmøte er onsdag 5. oktober kl. 09.30-11.00.

Publisert 26.09.2022

Tema:

  • Kort gjennomgang av sakshandsaminga
  • Kvar finne informasjon og retningsliner
  • Kort innføring i gardskart, landbruksregister og AR5

Det vert høve til å stille spørsmål undervegs

Påmelding innan 3. oktober.
Det vert tilsendt lenke til møte.

Påmelding:

Dato:
5. oktober 2022 09:30 - 11:00
Stad:
Teamsmøte
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Nye sakshandsamarar i kommunen
Påmeldingsfrist:
3. oktober 2022 23:50

Kontaktpersonar