Fagsamling om sosiale tenester i Nav

Dato:
5. oktober 2022 - 6. oktober 2022
Stad:
Bergen sentrum
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Nav-leiarar, fagleiarar med ansvar for sosiale tenester og rettleiarar/sakshandsamarar som arbeider med dei sosiale tenestene i Nav-kontora i Vestland

Det vert fagdagar om sosiale tenester 5. - 6. oktober i Bergen. 

Publisert 21.03.2022

Hald av datoane. Meir informasjon og høve for påmelding kjem når samlinga nærmar seg.

Dato:
5. oktober 2022 - 6. oktober 2022
Stad:
Bergen sentrum
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Nav-leiarar, fagleiarar med ansvar for sosiale tenester og rettleiarar/sakshandsamarar som arbeider med dei sosiale tenestene i Nav-kontora i Vestland