Leve heile livet-konferanse på Skei

Dato:
27. oktober 2022 09:30 - 15:30
Stad:
Skei
Arrangør:
Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland
Målgruppe:
dei som jobbar med Leve heile livet i kommunar, fylkeskommune og frivillige organisasjonar, politikarar, eldreråd og andre interesserte

Frå samarbeid til samskaping er temaet for konferansen som blir arrangert på Skei 27. oktober. Merk at vi har endra datoen. Hald av datoen enn så lenge. 

Publisert 29.06.2022, Oppdatert 30.06.2022

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestand arrangerer to Leve heile livet-konferansar i haust. Konferansane blir arrangert 27. oktober på Skei og 9. november i Bergen. Programmet for dei to konferansane blir likt. Ved å følgje denne lenkja får du meir informasjon om konferansen i Bergen.

Samskaping blir den raude tråden på årets Leve heile livet-konferansar i Vestland. Nokre av temaa vi vil ta opp er samarbeid med næringslivet, tryggleiksstandard, samskaping i kommunane og gode døme.

Meir informasjon om tidspunkt, program og påmelding vil du finne her. 

Dato:
27. oktober 2022 09:30 - 15:30
Stad:
Skei
Arrangør:
Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland
Målgruppe:
dei som jobbar med Leve heile livet i kommunar, fylkeskommune og frivillige organisasjonar, politikarar, eldreråd og andre interesserte

Kontaktpersonar