Leve heile livet-konferanse i Bergen

Dato:
9. november 2022 09:30 - 15:30
Stad:
Bergen
Arrangør:
Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland
Målgruppe:
dei som jobbar med Leve heile livet i kommunar, fylkeskommune og frivillige organisasjonar, politikarar, eldreråd og andre interesserte

Frå samarbeid til samskaping er temaet for konferansen som blir arrangert i Bergen 9. november. Hald av datoen enn så lenge. 

Publisert 29.06.2022

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestand arrangerer to Leve heile livet-konferansar i haust. Konferansane blir arrangert 26. oktober på Skei og 9. november i Bergen. Programmet for dei to konferansane blir likt. Ved å følgje denne lenkja får du meir informasjon om konferansen på Skei.

Samskaping blir den raude tråden på årets Leve heile livet-konferansar i Vestland. Nokre av temaa vi vil ta opp er samarbeid med næringslivet, tryggleiksstandard, samskaping i kommunane og gode døme.

Meir informasjon om tidspunkt, program og påmelding vil du finne her. 

Dato:
9. november 2022 09:30 - 15:30
Stad:
Bergen
Arrangør:
Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland
Målgruppe:
dei som jobbar med Leve heile livet i kommunar, fylkeskommune og frivillige organisasjonar, politikarar, eldreråd og andre interesserte

Kontaktpersonar