Kurs i offentleg helsearbeid

Dato:
20. oktober 2022 08:30 - 21. oktober 2022 14:15
Stad:
Quality Hotel Sogndal
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
LIS1
Påmeldingsfrist:
4. oktober 2022 23:59

Kurset skal rusta legar i spesialisering (LIS1) til den praktiske yrkeskvardagen i kommunen, og tek for seg tema som trygdemedisin, helserett, tvungen psykisk helsevern med meir.

Publisert 08.07.2022

Som førebuing til kurset ber me om at de ser gjennom rettleiaren for førarkort på Helsedirektoratet si heimeside og tek e-læringskurset om sjukemeldingsarbeid hjå Nav. 

Statsforvaltaren dekkjer kursavgift og overnatting etter behov. Reiseutgifter vert dekt etter billegaste reisemåte. Les rettleiaren for utfylling av reiserekning. 

Dato:
20. oktober 2022 08:30 - 21. oktober 2022 14:15
Stad:
Quality Hotel Sogndal
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
LIS1
Påmeldingsfrist:
4. oktober 2022 23:59