Fagsamling for leiarar i barnevernsinstitusjonane i Vestland

Dato:
23. november 2022 12:00 - 24. november 2022 14:00
Stad:
Clarion Hotel Bergen
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Institusjonsleiarar, avdelingsleiarar, og eventuelt fagansvarlege
Påmeldingsfrist:
1. november 2022 23:59

Tema for samlinga er trygge institusjonsopphald for barn, formål med tilsyn og erfaringar frå tilsyn. Programmet er klart.

Publisert 30.06.2022, Oppdatert 12.10.2022

Statsforvaltaren i Vestland inviterer leiarar for barnevernsinstitusjonane til samling 23.-24. november 2022. Programmet er klart, og du finn det her.

Samlinga er ein arena for å møtes, bli kjend, få fagleg påfyll og tid til refleksjon med kollegaer frå heile fylket. Konferansen er gratis. Statsforvaltaren dekker middag og overnatting frå 23.-24. november for dei som har behov for det på grunn av lang reiseveg. Reise til og frå samlinga dekker de sjølv.

Vi gjer merksam på at om det vert fleire påmeldte enn det vi har plassar til, vil vi sette eit tak på kor mange som kan delta frå kvar eining. 

Ved å melde deg på denne samlinga samtykker du til at vi kan dele namn, arbeidsstad og kontaktinformasjon med hotellet. Les meir om personvern og nettryggleik her.

Dato:
23. november 2022 12:00 - 24. november 2022 14:00
Stad:
Clarion Hotel Bergen
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Institusjonsleiarar, avdelingsleiarar, og eventuelt fagansvarlege
Påmeldingsfrist:
1. november 2022 23:59