Korleis forbetre dei sosiale tenestene i Nav?

Dato:
14. desember 2022 09:00 - 13:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Nav-tilsette
Påmeldingsfrist:
12. desember 2022 12:00

Vi inviterer Nav-tilsette til å høyre om sosialt arbeid som verkar.

Publisert 07.11.2022

Den 29. september hadde vi ei samling for prosjekta i Vestland som utviklar dei sosiale tenestene i Nav. Etter samlinga var det fleire som meldte at dei ville høyre meir, både om tiltak som verkar og om einskilde prosjekt som er i drift på Nav-kontora. Det er dette ønsket vi vil prøve å imøtekome på dette møtet.

Cathrine Hillestad og Kjerstin Carlsen vil fortelje om oppfølging i Nav, sett frå fleire vinklar. Mellom anna blir temaa medverknad, samarbeidsallianse, samarbeid med andre tenester, og kva som skal til for å skape sosial inkludering, løfta.

To av prosjekta våre vil fortelje om arbeidet sitt.

Samlinga i september var berre for dei som arbeider i prosjekta, men denne samlinga er open for alle i Nav som har å gjere med dei sosiale tenestene.

For å kunne delta på samlinga må du melde deg på via påmeldingsskjemaet under. Ved å melde deg på samtykker du til at namn og e-postadresse kan vere synleg i Teams-møtet og i Outlook-invitasjonen. Les meir om personvern under «Lenkjer».

Vi gjer opptak av seminaret som alle deltakarane vil få tilsendt i etterkant. Ta kontakt med Cecilie Jantzen viss du ikkje kan delta, men likevel ønskjer ei lenkje til opptaket.

Vi sender ut Teams-innkalling litt før klokka 07.00 same dag som samlinga skal vere. 

Dato:
14. desember 2022 09:00 - 13:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Nav-tilsette
Påmeldingsfrist:
12. desember 2022 12:00

Kontaktpersonar

Dokument