Inn på tunet-veka (veke 45)

Dato:
8. november 2022 - 11. november 2022
Stad:
Webinar
Arrangør:
Statsforvaltarane i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken
Målgruppe:
Kommunar, fylkeskommunar, NAV, vidaregåande skular, Inn på tunet-tilbydarar og andre interesserte

Set av veke 45 til å lære av erfaringane frå Inn på tunet-løftet og arbeidet i dei utvalde pilotfylka.

Publisert 10.05.2022

Inn på tunet-veka er ein stafett med daglege, digitale sendingar frå klokka 9:00 til 11:00. Sendingane går frå kvart av dei fire fylka i det nasjonale pilotprosjektet Inn på tunet-løftet.

 

Tysdag 8. november - Inn på tunet i GRUNNSKULEN

Onsdag 9. november - Inn på tunet i VIDAREGÅANDE SKULE

Torsdag 10. november - Inn på tunet innan RUS, PSYKIATRI OG ARBEIDSTRENING

Fredag 11. november - Inn på tunet i DEMENSOMSORGA

 

Meir informasjon om arrangementa og påmelding kjem over sommarferien.

Dato:
8. november 2022 - 11. november 2022
Stad:
Webinar
Arrangør:
Statsforvaltarane i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken
Målgruppe:
Kommunar, fylkeskommunar, NAV, vidaregåande skular, Inn på tunet-tilbydarar og andre interesserte

Kontaktpersonar