Regionalt miljøtilskot frå Regionalt miljøprogram, RMP

Alle landbruksføretak kan søke tilskot for å gjere miljøtiltak på eigen gard eller leigejord. I Rogaland kan dei søke frå 15. september til 15. oktober. 

Publisert 01.02.2013

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 05.08.2014

No kan du søkje miljøtilskot elektronisk

Frå 1. august kan du levere søknad om regionalt miljøtilskot elektronisk. Det gjer du på Altinn. Søkte du i fjor vil du få spørsmål om å gjenbruke kartteikningane. I år blir det dermed enklare å søkje elektronisk.


Publisert 23.06.2014

Søk om regionalt miljøtilskot i 2014

Søknadsmateriell for søknad om tilskot frå Regionalt miljøprogram i 2014 er no klart. Merk at det i år ikkje vil bli sendt ut papirsøknadar.


Publisert 31.03.2014

Tilskotssatsar for RMP 2013

I høgre marg finn de oversikt over endelege tilskotssatsar for 2013 i Regionalt miljøprogram i Rogaland


Publisert 05.02.2014

Utlysing av regionale midlar til klima- og miljøtiltak

I år har Fylkesmannen i Rogaland 450 000 kr til å støtte prosjekt som kan bidra til å løyse våre regionale klima- og miljøutfordringar knytt til jordbruket. Frist for å søkje er 15. mars.


Publisert 08.01.2014

Tilskot til å ta vare på kystlyngheia og anna trua natur

Fristen for å søkje om midlar frå Direktoratet for naturforvaltning for å ta vare på kystlynghei og 7 andre trua naturtypar er 15. januar. Både privatpersonar, lag, organisasjonar og kommunar kan søkje.


Publisert 08.11.2013

Feilmeldingar i Regionalt miljøprogram

Her finn kommunal landbruksforvaltning informasjon om feilmeldingar i Regionalt miljøprogram, RMP


Publisert 30.10.2013

Presiseringar i Regionalt miljøprogram

Her finn kommunal landbruksforvaltning einskilde presiseringar av Regionalt miljøprogram.


Publisert 12.09.2013

Bevaringsverdige husdyrrasar

Mange av dei gamle sauerasane står i fare for å forsvinne fordi det er så få individ att. Difor er det no innført tilskot i Regionalt miljøprogram i Rogaland for å fremje sauerasane som har sitt opphav frå Vestlandet.


Publisert 20.08.2013

Hjelp til søknad om Regionalt miljøprogram

Her finn kommunal landbruksforvaltning og landbruksføretak informasjon om Regionalt miljøprogram.


Publisert 03.07.2013

Ny frist for utkøyring av husdyrgjødsel

Fylkesmannen i Rogaland endrar siste frist for spreiing av husdyrgjødsel frå 1. august til 15. august. Dette gjeld areal der det kan søkjast tilskot til miljøvenleg bruk av husdyrgjødsel frå Regionalt miljøprogram i 2013.