Miljøtiltak i jordbruket

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 20.05.2022

Opent møte om Hålandsvatnet

Statsforvaltaren i Rogaland inviterer til opent møte om Hålandsvatnet 2. juni kl 17.30 – 19.00. På møtet presenterer forskarar frå Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norwegian Research Centre (NORCE) ein ny rapport om tilførsler av næringsstoff og behov for avslasting.


Publisert 13.05.2022

Vil du jobbe med berekraftig jordbruk – bli med på laget!

Vi er ute etter ein som kan jordbruksfaget, og som er opptatt av miljø. Nysgjerrig? Sjekk ut stillingsannonsa vår! Vi søker etter relevant kompetanse om jordkultur og ressursforvalting, samstundes er det viktig kven du er som person. 


Publisert 29.04.2022

Korleis legga til rette for ville pollinerande insekt?

Organisasjonen La Humla Suse har laga ein fin rettleiar med skjøtselråd og tips til tilrettelegging slik at eit mangfold av insekt kan trivast i eit moderne jordbrukslandskap. 


Publisert 23.03.2022

Kven er Rogaland sin kandidat til Nasjonal kulturlandskapspris 2022?

Veit du om nokon som gjer ein ekstra innsats for å bevare og syngleggjere kulturlandskapet? Send dine forslag til Statsforvaltaren før 22. april.


Publisert 31.01.2022

Jordhelse - et samfunnsoppdrag?

Europakommisjonen har gitt fem områder status som samfunnsoppdrag. Gjennom målrettet arbeid, forskning og innovasjon skal disse få et løft, jordhelse er et av dem.


Publisert 09.12.2021

11 grøne millionar til miljøtiltak for Rogalandbruket 2021

Kommunane i Rogaland har løyvd 11 millionar kroner til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) i 2021, fordelt på 256 søknader. Desse midlane har gått til tiltak for kulturlandskap, biologisk mangfald, kulturminne, friluftsliv, fjerning av piggtråd og reduksjon av ureining i luft og vatn.


Publisert 07.07.2021

Landbruksdirektoratet lyser ut 17,2 mill. kroner til klima- og miljøprosjekt

Organisasjonar, forskingsinstitutt og føretak kan innan 15. september søke Landbruksdirektoratet om støtte frå Klima- og miljøprogrammet i landbruket. 


Publisert 01.07.2021

Styrker satsinga på gjødsellager

Auka tilskotssats og heving av øvre grense for tilskot, er to av grepa staten har gjort for å stimulere til bygging av fleire gjødsellager. Det er gode nyhende for husdyrfylket Rogaland. 


Publisert 01.07.2021

Regionalt miljøtilskot 2021

I 2021 har Rogaland 45,7 millionar kroner til jordbruksføretak som gjer miljøtiltak på si driftseining. I år kan alle bønder i Rogaland søke tilskot til miljøvenleg gjødselspreiing, og det er innført tilskot til klimarådgiving. 


Publisert 22.06.2021

Vil halde fram med Frivillige tiltak i landbruket

Sidan 2004 har kommunane på Jæren samarbeidd om å motivere bønder til felles innsats for Jærvassdraga gjennom prosjektet Frivillige tiltak i landbruket. No er eigarkommunane bedne om å gjere prosjektet om til faste stillingar.