12.08.2022

Fremmede treslag hogges i tre naturreservater i Innlandet

Fremmede treslag utgjør en trussel mot de stedegne naturverdiene i flere naturreservater. Statsforvalteren i Innlandet har i år planlagt hogst i tre reservater, der målet er å fjerne all contorta og fjelledelgran og sibiredelgran, for på kort og lang sikt å ivareta spesielle naturkvaliteter i reservatene.


11.08.2022

Kan "biostimulanter" gi potetene mindre behov for gjødsling?

På en markdag på Skreia tirsdag 16.8 kl. 9 kan du få vite mer om effektene av såkalte biostimulanter. Tiltaket er støttet med tilskudd fra Statsforvalterens klima- og miljøprogram. Bruk av biostimulanter er prøvd ut for å redusere mengden handelsgjødsel og samtidig opprettholde avlinger og kvalitet i potetene. 


09.08.2022

Den nasjonale kulturlandskapsprisen tildelt nettverk i Stange vestbygd

Statsforvalteren gratulerer nettverket "Eventyrlige Stange vestbygd" med den nasjonale kulturlandskapsprisen som ble delt ut av landbruks- og matminister Sandra Borch i går! Prisen deles ut i samarbeid med Norsk kulturarv.


09.08.2022

Matkorn og beredskap i søkelyset da statsråd Sandra Borch besøkte Stange

Kornhøsten er så vidt i gang, og landbruks- og matminister Sandra Borch fikk treske noen meter mathvete da hun besøkte Østre Hemstad i Stange i går. Innlandet har 25 % av korndyrkingen i Norge, og matproduksjonen i fylket er en sentral del av totalberedskapen vår.


02.08.2022

Barnets beste i skolemiljøsaker

Å ta hensyn til barnets beste er et rettslig prinsipp ved alle handlinger som berører og angår barn. Hvordan kan vi jobbe med dette i skolemiljøsaker? Det har Statsforvalteren i Innlandet laget to kortfilmer om.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier