Skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


Publisert 27.01.2021

Stor etterspørsel etter «koronatilskudd» i skogbruket

Ekstraordinært tilskudd har gitt hogst i krevende terreng og sysselsetting for skogsentreprenørene.


Publisert 17.12.2020

Tilskudd til skogbruksplan med miljøregistreringer innvilget

Felles prosjekt for skogeiere i Farsund, Flekkefjord, Hægebostad og gamle Lyngdal kommuner.


Publisert 02.09.2020

Mer samarbeid skal gi økt verdiskaping i treindustrien

Samlet til seminar om prosjektet Tre på Agder.


Publisert 29.06.2020

Stor aktivitet i skogen i 2019

Rekordhogst og mye skogplanting – behov for mer ungskogpleie.


Publisert 15.06.2020

Tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket

Midlertidig forskrift for 2020 fastsatt 9. juni. Kommunen må ha anmodning om sluttutbetaling innen 30. november.


Publisert 06.05.2020

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020

På grunn av koronasituasjonen er det innført ekstra tilskudd på 1,30 kr per plante.


Publisert 13.02.2020

Tilskudd innen skogbruk

Fra 1. januar 2020 overtok kommunene forvaltningen av tilskuddet til landbruksvei, et av tilskuddene til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 


Publisert 12.02.2020

Stor interesse for trebruk i Agder

Mange ville lære om trefjøs og trebygg på seminara Tre i Setesdal og Landbruksbygg i tre.


Publisert 13.09.2019

Tidlig høst for lauvskogen skyldes soppangrep

Fylkesmannen har fått mange spørsmål om gulning av lauvskogen.


Publisert 30.04.2019

Bekymring for tørkeskader og barkbilleangrep

Grantrær har blitt brune i toppen og nedover krona.